Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιουν 2018, 5:39 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας – Συζήτηση και καταγραφή θεμάτων
3. Ο Περί Πώλησης Ακινήτων Ειδική Εκτέλεση Νόμος (Επικείμενη συνάντηση με Τμήμα Κτηματολογίου)  
4. Εκσυγχρονισμός του συστήματος Αδειοδότησης και Τίτλων Ιδιοκτησίας
5. Ψηλά Κτίρια & Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
6. Συνέδριο Ακινήτων – 17 Μαΐου
7. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017 
8. Διάφορα
Comments