Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 19 Ιουν 2018, 5:41 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας – Συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:
- Καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων που γίνονται μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης 
- Ενίσχυση του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης  
- Αυστηρά μέτρα των τραπεζών για εμβάσματα που προέρχονται από αγοραστές ακινήτων από τρίτες χώρες  
- Εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότησης και τίτλων ιδιοκτησίας (επισυνάπτεται εισήγηση)
3. Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος 
4. Πρόταση νόμου για Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών όπως εγκρίθηκε από τον κ. Αλέκο Μαρκίδη  
5. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017 
6. Διάφορα
Comments