Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 4 Ιουλ 2018, 3:26 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συζήτηση επί των θεμάτων που στάληκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
3. Εκπροσώπηση Συνδέσμου σε Επιτροπές Προσβασιμότητας και Πυρασφάλειας
4. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11 Β
5. Ο Περί Ειδικής Εκτέλεσης Νόμος – Συνάντηση με το Τμήμα Κτηματολογίου
6. Ψηλά Κτίρια και οφέλη στην Κοινωνία και Οικονομία
7. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου στην V.M. DEVELOPING LTD
8. Διάφορα
Comments