Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2018, 10:14 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018  στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Φορολόγηση Φ.Π.Α. με βάση το άρθρο 11Β
3. Ψηλά Κτίρια
4. Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών
5. Ο Περί Ειδικής Εκτέλεσης Νόμος
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Αδειοδότησης και Τίτλων Ιδιοκτησίας – Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών
8. Συνάντηση με Τρόικα - Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου
9. Επέκταση Πολεοδομικών Κινήτρων
10. Διάφορα

Comments