Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 1:58 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών 
2. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για νέα κίνητρα και άλλες ιδέες με στόχο την αύξηση της ζήτησης των ακινήτων
3. Διαβατήρια
4. Απαλλαγή των ψηλών προμήθειων που δίδονται από το φορολογητέο εισόδημα
5. Εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης
6. Κολυμβητικές Δεξαμενές
7. Διαγραφές Μελών
8. Οικονομικά Συνδέσμου
9. Διάφορα
Comments