Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 14 Μαρ 2019, 7:41 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης
3. Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων
4. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου – Συνάντηση 19 Μαρτίου
5. Property Conference 2019 (15 Μαρτίου) και 13th Real Estate Conference (22 Μαϊου)
6. Εγγραφές Νέων Μελών – A. G & G LUXURY HOMES LTD και Planetvisoon Holdings Ltd
7. Διάφορα
Comments