Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 20 Μαρ 2019, 2:00 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ του Συνδέσμου που έγινε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, είναι η ακόλουθη:

1. Έγκριση πρακτικών
2. Σχέδιο Πολιτογράφησης
3. Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων
4. Πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου – Συνάντηση 19 Μαρτίου
5. Ενημέρωση για Νομοσχέδια που εκκρεμούν
6. Προστασία της Παραλίας
7. Εμπόδια στην πώληση Ακινήτων
8. Πολεοδομικά Κίνητρα
9. Διαγραφές Μελών – MFC Developers και ΚΕΡΜΙΑ
10. Διάφορα
Comments