Συνεδρία Δ.Σ. Συνδέσμου

αναρτήθηκε στις 13 Οκτ 2011, 10:29 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
13 Οκτωβρίου 2011. 

Πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών

2. Παρούσα κατάσταση στοκ τομέα των ακινήτων

3. Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου

4. Εξέταση Αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

5. Διάφορα
Comments