Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου μέσω Τηλεδιάσκεψης

αναρτήθηκε στις 20 Νοε 2020, 2:04 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
18 Νοεμβρίου 2020.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης είναι η ακόλουθη:
  1. Έγκριση Πρακτικών 
  2. ΚΕΠ – Η επόμενη μέρα
  3. Πρόγραμμα Μόνιμης Παραμονής (PRP)
  4. Νέα Πολιτική Αδειοδότησης 
  5. Νομοσχέδια, Προτάσεις Νόμου και Νομοθεσίες
  6. Διάφορα

Comments