Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου μέσω Τηλεδιάσκεψης

αναρτήθηκε στις 6 Απρ 2022, 11:00 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ που έγινε στις 4 Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ είναι η ακόλουθη:


1.  Έγκριση Πρακτικών 
2.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (μείωση του ΦΠΑ στο 5% για την πρώτη κατοικία που να αφορά το πρώτα 140 τμ)
3.  Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας και επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων
4.  Διάφορα
Comments