Επικοινωνία

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών 

Ανάπτυξης

 Γης και Οικοδομών

Διεύθυνση:
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Οδός Γλάυκου
Τ. Θ. 21657
1511 Λευκωσία
Κύπρος 

Τηλέφωνο: +357 22 66 51 02
Φαξ: +357 22 66 94 59


LBDAComments