Μέλη‎ > ‎

Κυριότερα οφέλη

Τα κυριότερα οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη Συνδέσμου είναι:
 • Υποβολή εισηγήσεων για εισαγωγή ή βελτίωση Νόμων και Κανονισμών που επηρεάζουν άμεσα το Σύνδεσμο ή τα Μέλη του.
 • Εξυπηρέτηση όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος έναντι των διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων κλπ.
 • Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για παραπέρα χειρισμό.
 • Παροχή συμβουλών σε εργασιακά θέματα.
 • Επιχειρήσεις–μέλη θα μπορούν να προβάλλουν το γεγονός ότι είναι ενταγμένα μέλη στον Σύνδεσμο και ακόμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο και αυτοκόλλητα του Συνδέσμου στα επιστολόχαρτα τους.
 • Ο Σύνδεσμος διαθέτει δικό του Εκτελεστικό Γραμματέα (Ανώτερο Λειτουργό ΟΕΒ) με ακαδημαϊκά προσόντα που εξυπηρετεί το Σύνδεσμο και τα μέλη του.
 • Ως μέλος της ΟΕΒ ο Σύνδεσμος και κατά προέκταση τα μέλη του έχουν τα ακόλουθα οφέλη:
  • Αξιοποίηση του ονόματος και γοήτρου της ΟΕΒ
  • Ένταξη στην μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση
  • Συμμετοχή στα Διοικητικά Σώματα της ΟΕΒ όπου καθορίζεται πολιτική σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της ΟΕΒ
  • Αποστολή μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου και άλλες δραστηριότητες της ΟΕΒ (Γενική Συνέλευση, Σεμινάρια, Συνέδρια, Χοροεσπερίδα, εκθέσεις, κ.λπ.)
Comments