Ανακοινώσεις


Σχέδιο πολιτογράφησης μέσω επένδυσης: Σημαντικά τα οφέλη για την οικονομία

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2018, 9:55 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

13 Απριλίου 2018.

Ο κλάδος ανάπτυξης γης διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας μας για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή της πορεία. Η συμβολή του είναι πολύ σημαντική στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και στην εισροή νέων κεφαλαίων. Ταυτόχρονα ο κλάδος συνεισφέρει δυναμικά στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση των εσόδων του κράτους.

Στις επιδόσεις του τομέα συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, τα φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα που δόθηκαν, καθώς και τα προγράμματα για απόκτηση υπηκοότητας μέσω επένδυσης και για παραχώρηση άδειας μόνιμης παραμονής. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Κτηματολογίου, το 2017 κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα με αγοραστές αλλοδαπούς για 2406 ακίνητα (σε σύνολο 8734 πωλήσεων), αριθμός που ήταν αισθητά αυξημένος σε σχέση με το 2016 και το 2015, αλλά μειωμένος κατά 62% σε σύγκριση με το 2008. Άρα υπάρχει σημαντική προοπτική για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου μέσα από τις συνεχείς επαφές των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης στο εξωτερικό, διαπιστώνεται ουσιαστικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για έργα που βρίσκονται παντού, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Αντιμετωπίζουμε έντονο διεθνή ανταγωνισμό από ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια προγράμματα, όπως η Βρετανία, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και η Αυστρία. Επιπρόσθετα, με βάση στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τα άτομα που έλαβαν διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 2008 μέχρι σήμερα (όχι κατ’ ανάγκη μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου), ανέρχονται μόλις στα 3.336, αριθμός ο οποίος αποτελεί μόλις το 0,3% των συνολικών πολιτογραφήσεων που γίνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ και είναι κατά πολύ μικρότερος από τους αντίστοιχους των ανταγωνιστών μας.

Η προσεκτική διαχείριση και προβολή του σχεδίου, είναι επιβεβλημένο να γίνει μακριά από υπερβολές και ενέργειες που, ενδεχομένως, να εκθέσουν τη χώρα και να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις. Η πρόσφατη διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ονομάτων επενδυτών που επέλεξαν τη χώρα μας για επενδύσεις, αξιοποιώντας το σχέδιο πολιτογράφησης, ήταν σαφέστατα ένα αρνητικό γεγονός το οποίο πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον.

Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα σειρά μέτρων που είναι τώρα σε τροχιά υλοποίησης και στοχεύουν στο να τερματιστούν πρακτικές που εκθέτουν τη χώρα. Παράλληλα προωθείται κώδικας συμπεριφοράς όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με το πρόγραμμα, όπως παρόχους υπηρεσιών, κτηματικούς συμβούλους, εταιρείες ανάπτυξης γης, τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα κ.ά.

Τα οφέλη από το σχέδιο πολιτογράφησης μέσω επένδυσης, δεν περιορίζονται στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, αλλά αγγίζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο συμβάλλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και στη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, από την παρουσία μιας νέας κοινότητας διεθνών επιχειρηματιών πρωτοφανούς εμβέλειας που δημιουργείται στο νησί, αφενός επωφελούνται πολλοί άλλοι κλάδοι της οικονομίας και αφετέρου ενισχύεται η προσπάθεια της Κύπρου να καθιερωθεί ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού

Ο κλάδος ανάπτυξης γης απέδειξε στα δύσκολα την αντοχή του. Και μέσα στις νέες προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία, επιβεβαιώνει τη δυναμική του.

Υπεύθυνη διαχείριση του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης

αναρτήθηκε στις 27 Φεβ 2018, 9:25 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 27 Φεβ 2018, 9:26 μ.μ. ]

27 Φεβρουαρίου 2018  

Ζωτικής σημασίας ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων των επενδυτών

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της ΟΕΒ) εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία για τη διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ονομάτων επενδυτών που επέλεξαν την χώρα μας για επενδύσεις, αξιοποιώντας το σχέδιο πολιτογράφησης, και τονίζει την ανάγκη τήρησης της εμπιστευτικότητας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των επενδυτών.

Η συμβολή του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης, υπήρξε καταλυτική στην προσπάθεια για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η προσεκτική διαχείριση και προβολή του σχεδίου, μακριά από υπερβολές και ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως να εκθέτουν τη χώρα μας και να επηρεάζουν δυσμενώς τις προοπτικές του σχεδίου είναι επιβεβλημένη.

Ο Σύνδεσμος έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή τους στις προσπάθειες της Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως ο CIPA, να περιορίσουν φαινόμενα επιθετικής διαφήμισης και τη συμφωνία του με τους αυστηρότερους κανονισμούς για τη διαχείριση του σχεδίου που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μια άλλη παράμετρος η οποία χρήζει πολύ προσεκτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκομένους, είναι αυτή που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επενδυτών. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα, μας βρίσκει σύμφωνους η θέση που διατύπωσε στη Βουλή η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σχέδιο πρέπει να προστατευτεί γιατί αποτελεί σημαντικό κίνητρο για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και έχει συμβάλει στη δυναμική επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Προσεκτική και υπεύθυνη διαχείριση του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης

αναρτήθηκε στις 25 Ιαν 2018, 9:27 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

24 Ιανουαρίου 2018  

Σημαντική η συμβολή του στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της ΟΕΒ) θεωρεί ότι η συμβολή του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης, στην προσπάθεια για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, υπήρξε καταλυτική. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την πολύ προσεκτική διαχείριση και προβολή του σχεδίου, μακριά από υπερβολές και ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως να εκθέτουν την Κύπρο και να επηρεάζουν δυσμενώς την προσπάθεια προβολής της χώρας μας ως ενός ελκυστικού, αλλά πρωτίστως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.

Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τους αυστηρότερους κανονισμούς για τη διαχείριση του σχεδίου που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και με τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως ο CIPA, να περιορίσουν φαινόμενα επιθετικής διαφήμισης ή και παραπληροφόρησης επενδυτών.

Το σχέδιο πρέπει να προστατευτεί γιατί αποτελεί σημαντικό κίνητρο για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και έχει συμβάλει στη δυναμική επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Η οικοδομική βιομηχανία και ευρύτερα ο τομέας ανάπτυξης γης της χώρας συμβάλλουν ουσιαστικά στο κυπριακό ΑΕΠ, περίπου κατά 17% ετησίως.

Ο κ. Νικόλας Τοφαρίδης στην εκπομπή του ΡΙΚ1 Απο Μέρα σε Μέρα - Ο ΦΠΑ στην Οικοδομήσιμη Γη

αναρτήθηκε στις 2 Ιαν 2018, 11:22 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

3 Ιανουαρίου 2018

Παρατίθεται πιο κάτω σύνδεση (link) της παρουσίας του κ. Νικόλα Τοφαρίδη στην εκπομπή του ΡΙΚ1 Από Μέρα σε Μέρα με θέμα ο ΦΠΑ στην οικοδομήσιμη γη.

 

www.cybc-media.com/vod2/index.php?view=playlist&playlist_id=8

 

Στη σελίδα αυτή επιλέξετε την εκπομπή με ημερομηνία 2/1/18. Ο κ. Τοφαρίδης εμφανίζεται στο σημείο 2:48:16.

 

Παρέμβαση του μέλους του ΔΣ του Συνεδέσμου κ. Ν. Τοφαρίδη στο SIGMA

αναρτήθηκε στις 26 Σεπ 2017, 12:37 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

26 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρατίθεται πιο κάτω σύνδεση (link) με το δελτίο ειδήσεων του Sigma που έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου στο οποίο έκανε παρέμβαση ο κ. Νικόλας Τοφαρίδης αναφορικά με το θέμα των διαβατηρίων
.

Το σχετικό ρεπορτάζ ξεκινά στο 12:45 και ο κ. Νικόλας Τοφαρίδης μιλά στο 14:00. Ακολουθεί συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών.

 

http://www.sigmatv.com/shows/tomes-sta-gegonota/episodes/10347?autoplay=1

 


Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στην Εφημερίδα ΑΚΙΝΗΤΑ

αναρτήθηκε στις 7 Αυγ 2017, 10:00 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

8 Αυγούστου 2017.

Επισυνάπτεται συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού στην Εφημερία ΑΚΙΝΗΤΑ, τεύχος Ιουλίου.

Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ

αναρτήθηκε στις 31 Ιουλ 2017, 11:43 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 1 Αυγ 2017, 5:28 π.μ. ]

1 Αυγούστου 2017.

Επισυνάπτεται συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ, τεύχος Ιουλίου.

Επεκταθήκαμε σε νέες αγορές

αναρτήθηκε στις 12 Ιουν 2017, 12:22 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

12 Ιουνίου 2017.

Επισυνάπτεται συνέντευξη του Πρόεδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στην Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Ο Παντελής Λεπτός επανεξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης

αναρτήθηκε στις 28 Μαΐ 2017, 9:57 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 28 Μαΐ 2017, 9:57 μ.μ. ]

26 Μαίου 2017.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, το οποίο προέκυψε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου στη Λευκωσία, συνήλθε στην πρώτη του συνεδρία και καταρτίστηκε σε σώμα. 

Πρόεδρος του Συνδέσμου επανεξελέγη ο κ. Παντελής Λεπτός, ενώ νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Γιάννης Μισιρλής. Στις θέσεις των δυο Αντιπροέδρων εκλέγηκαν οι κ.κ. Γιώργος Μάης και Αντώνης Κακουλλής, Γραμματέας ο κ. Πανίκος Λειβαδιώτης και Ταμίας ο κ. Γιάννος Πίπης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν εννέα μέλη: Οι κ.κ. Μιχάλης Ζαβός, Σάββας Γεωργιάδης, Δημήτρης Ασσιώτης, Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου, Μάρκος Χριστοδούλου, Νικόλας Τοφαρίδης, Λεόντιος Χατζηβασίλης, Νικόλας Κάρουλλας και Πάνος Ιωαννίδης. 

Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας του σώματος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και κάλεσε όλα τα μέλη να εργαστούν συλλογικά και μεθοδικά για επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου. 

Ο κ. Λεπτός υπογράμμισε ότι ο τομέας των κατασκευών αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και σημαντικών προκλήσεων. Τόνισε επίσης ότι τα πρόσφατα ενθαρρυντικά μηνύματα, δεν πρέπει να παρασύρουν σε εφησυχασμό και επανάπαυση, καθώς είναι πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, σημείωσε «θα συνεχίσει να έχει τεκμηριωμένη άποψη και αξιόπιστη θέση. Να παρακολουθεί τις τάσεις, τις εξελίξεις και τις κινήσεις άλλων χωρών και να προτείνει ενέργειες, σχέδια και κίνητρα, για να μπορέσει η Κύπρος να διατηρήσει και ενισχύσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα».

Ετήσια Γενική Συνέλευση - Καθοριστική η συμβολή του τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας

αναρτήθηκε στις 24 Μαΐ 2017, 1:32 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

23 Μαϊου 2017.

Ο κλάδος ανάπτυξης γης και οικοδομών, τέσσερα μόλις χρόνια μετά τα γεγονότα του 2013, όχι μόνο κατάφερε να σταθεροποιηθεί αλλά επιδεικνύει δυναμική ουσιαστικής ανάκαμψης, τόνισε από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παντελής Λεπτός. 

Τη Συνέλευση τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επιβεβαίωσε τις θετικές προοπτικές του κλάδου και χαρακτήρισε καθοριστική τη συμβολή του στην προσπάθεια για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Χαιρετισμό στη Συνέλευση απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Χρίστος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος του CIPA κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης και ο Πρόεδρος της FIABCI (Τμήμα Κύπρου) κ. Γιάννος Αντωνίου. 

Ο τομέας των ακινήτων, τόνισε ο κ. Λεπτός, διαχρονικά αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους συντελεστές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με ουσιαστική συμβολή στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην τόνωση της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, στην ενίσχυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και στην αύξηση του τουρισμού. 

Η κρίση στον δικό μας κλάδο, ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, είχε αρχίσει από το 2008-2009, σε βαθμό που είχε οδηγήσει αρκετούς να πιστεύουν ότι η αποδυνάμωση ή πτώση αυτού του τόσο σημαντικού για την κυπριακή οικονομία τομέα, θα ήταν οριστική. Την ώρα, όμως, υπογράμμισε ο κ. Λεπτός, που στην κυπριακή κοινωνία επικρατούσε κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας, ο κλάδος των ακινήτων, έμπαινε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανάκαμψη. «Με αιχμή του δόρατος τη δημιουργική εξωστρέφεια –που πάντα χαρακτήριζε τις επιχειρήσεις του τομέα– απέδειξε την ανθεκτικότητα και το δυναμισμό του. Βρήκε λύσεις, διέψευσε όσους βιάστηκαν να τον υποτιμήσουν και ανέδειξε τις προοπτικές και τις μεγάλες δυνατότητές του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας και της κοινωνίας». 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι όλοι οι σημαντικοί δείκτες που παρακολουθούν και αποτυπώνουν την πορεία του τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών (πωλήσεις ακινήτων, ξένες επενδύσεις, άδειες οικοδομής, θέσεις εργασίας κ.ά.), επιβεβαιώνουν τις προοπτικές και τη συμβολή του κλάδου στην ανοδική πορεία της οικονομίας.

Αξιολογώντας τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου, ο κ. Λεπτός σημείωσε ότι «χωρίς αμφιβολία, εκεί που πετύχαμε περισσότερα ήταν εκεί που είχαμε την στήριξη του κράτους. Εκεί που πετύχαμε μια παραγωγική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιδεικνύοντας δημιουργικότητα και ευελιξία». 

Παραθέτοντας μερικά από τα μέτρα που λήφθηκαν, αναφέρθηκε στη μονιμοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων, στη μείωση των μεταβιβαστικών τελών, στη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από πώληση ακινήτου, στη βελτίωση του σχεδίου για απόκτηση υπηκοότητας και στις συνεχείς βελτιώσεις των κριτηρίων για παραχώρηση άδειας μόνιμης παραμονής μέσω επένδυσης. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις εκστρατείες προώθησης της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού στο εξωτερικό και χαρακτήρισε κορυφαία στιγμή για τον κλάδο, τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο συνέδριο που ο Σύνδεσμος οργάνωσε στην Σαγκάη. 


Σήμερα, συνέχισε ο κ. Λεπτός, ο τομέας ανάπτυξης γης και οικοδομών απασχολεί πάνω από 35,000 εργαζομένους –όσους περίπου και η τουριστική βιομηχανία– ενώ προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας σε χιλιάδες άλλους επαγγελματίες από πολλούς κλάδους. «Την ίδια στιγμή, τόσο οι δικοί μας υπολογισμοί όσο και της πολιτείας, ανεβάζουν το ποσό που εισέρρευσε στην κυπριακή οικονομία από ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, αυτά τα 3 χρόνια, πάνω από €4 δις». 


Η έξοδος από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, επιβεβαιώνουν τις θετικές της προοπτικές, υπέδειξε ο κ.
Λεπτός. «Τα δεδομένα αυτά, όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό ή πισωγυρίσματα. Διανύουμε ακόμη μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο, στην οποία καλούμαστε να παραμείνουμε σοβαροί και να εργαστούμε με συλλογικότητα και ευελιξία». 

Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση της Κύπρου, σημείωσε ο κ. Λεπτός, είναι ανάγκη να εκσυγχρονίζουμε συνεχώς δομές και πρακτικές, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να εφαρμόσουμε γρήγορες διαδικασίες. «Αναγνωρίζουμε τις βελτιώσεις που έγιναν για αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, των δυσλειτουργιών και της πολυπλοκότητας του συστήματος διοίκησης. Όμως υπάρχουν εμπόδια που εξακολουθούν να καθυστερούν και να ταλαιπωρούν τις επιχειρήσεις –που μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον θέλουν και μπορούν να επενδύσουν– αλλά και τους πολίτες και τους ξένους επενδυτές». 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος αδειοδότησης έργων και έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, στην ενοποίηση όλων των τελών ανάπτυξης και αδειοδότησης ακινήτων και όλων των φορολογιών, στην απλοποίηση πολλών διαδικασιών μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη ρύθμιση του θέματος αξιοποίησης της κρατικής γης, με τρόπο που δεν θα δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά στέγης. 

Στη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών τίμησε για την πολυετή προσφορά τους και για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους προς τον Σύνδεσμο τους τρεις πρώην Προέδρους του: Τον αείμνηστο Θεοδόση Καραολή και τους κ.κ. Μιχαλάκη Λεπτό και Κλεόβουλο Τοφαρίδη.

1-10 of 72