Ανακοινώσεις


Ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης

αναρτήθηκε στις 19 Αυγ 2019, 6:37 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

19 Αυγούστου 2019.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών (μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων), με αφορμή δημοσιεύματα που επαναφέρουν το θέμα του κυπριακού προγράμματος απόκτησης υπηκοότητας μέσω επένδυσης, τονίζει πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης και ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελές για ένα ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, η συμβολή του προγράμματος στην προσπάθεια για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας ήταν και παραμένει καθοριστική. Ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, το πρόγραμμα είχε σημαντική συνεισφορά στη δυναμική επαναδραστηριοποίησή του με την ανεργία στον κλάδο να σημειώνει μείωση που ξεπερνά το 80%, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης για το σύνολο της οικονομίας κυμάνθηκε γύρω στο 50%. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα είχε ουσιαστική συνεισφορά στην επανεκκίνηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της αύξησης των εσόδων του κράτους και της σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πέραν των άμεσων θετικών επιπτώσεων, το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης προσελκύει στην Κύπρο επιχειρηματίες διεθνούς εμβέλειας η παρουσία των οποίων ενισχύει και συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας να καθιερωθεί ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Η κυπριακή οικονομία παραμένει όμως εύθραυστη και ως εκ τούτου απαιτείται υπεύθυνη στάση από όλους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία ανάπτυξης στην οποία βρισκόμαστε. Συνεπώς θα πρέπει να τερματιστεί η στοχοποίηση του προγράμματος καθώς πλήττει την αξιοπιστία της χώρας μας και θέτει σε κίνδυνο όλα όσα έχουμε επιτύχει με επιμονή και εντατική συλλογική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό η προστασία και συνέχιση του προγράμματος απόκτησης υπηκοότητας μέσω επένδυσης θεωρείται όχι μόνο ωφέλιμη, αλλά ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία.

Σημαντικά οφέλη για την κυπριακή κοινωνία & οικονομία από το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης

αναρτήθηκε στις 11 Φεβ 2019, 11:05 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

11 Φεβρουαρίου 2019.  

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών (μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων), θεωρεί ότι τα οφέλη για την κυπριακή οικονομία από το πρόγραμμα απόκτησης υπηκοότητας μέσω επένδυσης, είναι πολύ σημαντικά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων, πέραν της οικοδομικής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα έχει σημαντική συνεισφορά στη δυναμική επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του κράτους, αλλά πρωτίστως στη δραστική μείωση της ανεργίας και στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ανεργία στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 81%, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης για το σύνολο της οικονομίας κυμάνθηκε γύρω στο 50%. Εάν συνυπολογισθεί και η μείωση της ανεργίας σε μια σειρά άλλων επαγγελμάτων (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών, κτηματικών συμβούλων, τραπεζικών κ.ά.) τότε τα οφέλη από το πρόγραμμα και την επαναδραστηριοποίηση του τομέα, καθίστανται ακόμη πιο εμφανή.

Είναι πεποίθησή μας, ότι πέραν των άμεσων θετικών επιπτώσεων, θα υπάρξουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από τη δημιουργία στο νησί μιας νέας κοινότητας διεθνών επιχειρηματιών, η παρουσία των οποίων θα ενισχύσει την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας να καθιερωθεί ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος θεωρεί άδικη τη στοχοποίηση του προγράμματος και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία για να το προστατεύσει. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, η συμβολή του στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας ήταν και παραμένει καταλυτική.

 


Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου στο Περιοδικό ACCOUNTANCY CYPRUS

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2019, 2:18 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 8 Ιαν 2019, 10:58 μ.μ. ]

Δεκέμβριος 2018.  

Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στο Περιοδικό ACCOUNTANCY CYPRUS


5΄ με τον Παντελή Λεπτό

αναρτήθηκε στις 23 Αυγ 2018, 1:55 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 23 Αυγ 2018, 1:56 π.μ. ]

18 Αυγούστου 2018.  

Ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος

Προτάσεις για εκσυγχρονισμό συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών

αναρτήθηκε στις 4 Ιουλ 2018, 3:14 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

4 Ιουλίου 2018.   

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών, διευκρινίζει: πρώτον, η εν λόγω ανακοίνωση δεν αφορά μέλος του και δεύτερον, ο Σύνδεσμος εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια εισδοχής νέων μελών, αλλά και διατήρησης της ιδιότητας του μέλους. Τα κριτήρια αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο www.lbda.com.cy. Ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του να ακολουθούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρακτικές που προβλέπονται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους.

Παράλληλα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων), συνεχίζει τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του υφιστάμενου συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών. Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων, τόσο των αγοραστών ακινήτων όσο και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Προς το σκοπό αυτό, ο Σύνδεσμος έχει υποβάλει σειρά προτάσεων που απευθύνονται τόσο προς την Πολιτεία, όσο και προς άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα ανάπτυξης γης. Σε υπόμνημα που υποβλήθηκε πρόσφατα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται εισηγήσεις που στοχεύουν στην ταχύτερη έκδοση αδειών ανάπτυξης και έκδοσης τίτλων. Αυτές βασίζονται στον αυτοέλεγχο, μέσω των Επαγγελματιών μελών του ΕΤΕΚ και στην πλήρη μηχανογράφηση και ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων. Με τις εισηγήσεις του Συνδέσμου θα καθίσταται εφικτή η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας και η μεταβίβαση στον αγοραστή με την παράδοση του ακινήτου.

Η άμεση μεταβίβαση αποτελεί την καλύτερη μορφή προστασίας του αγοραστή και καταργεί την ανάγκη πολυδάπανων γραφειοκρατικών και εκ των υστέρων διορθωτικών νομοθεσιών, όπως η νομοθεσία για απεγκλωβισμό των αγοραστών.

Οι προτάσεις για εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών, αποτελούν αναγκαίο και σημαντικό βήμα εξέλιξης της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.

Τηλεοπτική κάλυψη συνάντησης Συνδέσμου με Πρόεδρο της Δημοκρατίας - 11 Ιουνίου 2018

αναρτήθηκε στις 19 Ιουν 2018, 5:33 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 19 Ιουν 2018, 5:34 π.μ. ]

Παρατίθενται πιο κάτω συνδέσεις (links) με την τηλεοπτική κάλυψη που είχε η συνάντηση του ΔΣ του Συνδέσμου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα δελτία ειδήσεων στις 11 Ιουνίου 2018 ως ακολούθως:


ΡΙΚ:
https://www.youtube.com/watch?v=aY6ZcoQGvo0
Sigma:
https://www.youtube.com/watch?v=D7ushfBUMtg 

Συνάντηση ΔΣ Συνδέσμου με Πρόεδρο της Δημοκρατίας - 11 Ιουνίου 2018

αναρτήθηκε στις 14 Ιουν 2018, 12:13 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 14 Ιουν 2018, 12:14 π.μ. ]


Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συνδέσμου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της ανάπτυξης γης.

Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ

αναρτήθηκε στις 9 Μαΐ 2018, 2:54 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 9 Μαΐ 2018, 2:55 π.μ. ]

9 Μάϊου 2018.


Επισυνάπτεται συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού στο Περιοδικό ΝΟΜΙΣΜΑ, τεύχος Απριλίου. 

Συνεχίζεται η δυναμική ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων

αναρτήθηκε στις 8 Μαΐ 2018, 2:04 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

08 Μαΐου 2018.

Σημαντική αύξηση πωλήσεων το πρώτο τετράμηνο του 2018

Τη δυναμική ανάκαμψη του τομέα ανάπτυξης γης και κατ’ επέκταση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σχετικά με τις πωλήσεις ακινήτων το πρώτο τετράμηνο του 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της ΟΕΒ), οι συνολικές πωλήσεις ακινήτων κατά τον Απρίλιο ανήλθαν σε 655 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 29% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2017, ενώ κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 2.784 καταγράφοντας αύξηση 38% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Την τάση ισχυρής ανάκαμψης επιβεβαιώνουν και μια σειρά άλλων σημαντικών δεικτών που καταγράφουν την πορεία του κλάδου ανάπτυξης γης και οικοδομών, όπως οι άδειες οικοδομής, οι τιμές των ακινήτων και η απασχόληση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής, παρατηρήθηκε αύξηση 8,2% στον αριθμό νέων αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2018, με την συνολική αξία των αδειών αυτών να παρουσιάζεται αυξημένη κατά 34%. Την ίδια ώρα, η ανεργία στην κατασκευαστική βιομηχανία συνεχίζει να μειώνεται με ρυθμό εντονότερο από τη συνολική ανεργία.

Πάντως, παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται και την ανάκτηση αρκετού από το χαμένο έδαφος, η αγορά συνεχίζει να απέχει αισθητά από τα επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί πριν από το 2013. Υπάρχουν, κατά συνέπεια, ισχυρές προϋποθέσεις και προοπτική για περαιτέρω ανάκαμψη. Ο αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, τα φορολογικά κίνητρα, το πρόγραμμα υπηκοότητας κατ’ εξαίρεση, το νέο πρόγραμμα για φορολογικούς κατοίκους και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από το φυσικό αέριο, αποτελούν παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, κ. Παντελής Λεπτός, δηλώνει ότι «ο κλάδος απέδειξε για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα και τις δυνατότητές του. Σήμερα βρίσκεται ξανά σε περίοδο ανάκαμψης, συμβάλλοντας καταλυτικά στην επάνοδο της κυπριακής οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία μας».

Σχέδιο πολιτογράφησης μέσω επένδυσης: Σημαντικά τα οφέλη για την οικονομία

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2018, 9:55 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

13 Απριλίου 2018.

Ο κλάδος ανάπτυξης γης διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας μας για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή της πορεία. Η συμβολή του είναι πολύ σημαντική στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και στην εισροή νέων κεφαλαίων. Ταυτόχρονα ο κλάδος συνεισφέρει δυναμικά στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση των εσόδων του κράτους.

Στις επιδόσεις του τομέα συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, τα φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα που δόθηκαν, καθώς και τα προγράμματα για απόκτηση υπηκοότητας μέσω επένδυσης και για παραχώρηση άδειας μόνιμης παραμονής. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Κτηματολογίου, το 2017 κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα με αγοραστές αλλοδαπούς για 2406 ακίνητα (σε σύνολο 8734 πωλήσεων), αριθμός που ήταν αισθητά αυξημένος σε σχέση με το 2016 και το 2015, αλλά μειωμένος κατά 62% σε σύγκριση με το 2008. Άρα υπάρχει σημαντική προοπτική για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου μέσα από τις συνεχείς επαφές των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης στο εξωτερικό, διαπιστώνεται ουσιαστικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για έργα που βρίσκονται παντού, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Αντιμετωπίζουμε έντονο διεθνή ανταγωνισμό από ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια προγράμματα, όπως η Βρετανία, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και η Αυστρία. Επιπρόσθετα, με βάση στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, τα άτομα που έλαβαν διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 2008 μέχρι σήμερα (όχι κατ’ ανάγκη μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου), ανέρχονται μόλις στα 3.336, αριθμός ο οποίος αποτελεί μόλις το 0,3% των συνολικών πολιτογραφήσεων που γίνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ και είναι κατά πολύ μικρότερος από τους αντίστοιχους των ανταγωνιστών μας.

Η προσεκτική διαχείριση και προβολή του σχεδίου, είναι επιβεβλημένο να γίνει μακριά από υπερβολές και ενέργειες που, ενδεχομένως, να εκθέσουν τη χώρα και να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις. Η πρόσφατη διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ονομάτων επενδυτών που επέλεξαν τη χώρα μας για επενδύσεις, αξιοποιώντας το σχέδιο πολιτογράφησης, ήταν σαφέστατα ένα αρνητικό γεγονός το οποίο πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον.

Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα σειρά μέτρων που είναι τώρα σε τροχιά υλοποίησης και στοχεύουν στο να τερματιστούν πρακτικές που εκθέτουν τη χώρα. Παράλληλα προωθείται κώδικας συμπεριφοράς όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με το πρόγραμμα, όπως παρόχους υπηρεσιών, κτηματικούς συμβούλους, εταιρείες ανάπτυξης γης, τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα κ.ά.

Τα οφέλη από το σχέδιο πολιτογράφησης μέσω επένδυσης, δεν περιορίζονται στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, αλλά αγγίζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο συμβάλλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και στη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, από την παρουσία μιας νέας κοινότητας διεθνών επιχειρηματιών πρωτοφανούς εμβέλειας που δημιουργείται στο νησί, αφενός επωφελούνται πολλοί άλλοι κλάδοι της οικονομίας και αφετέρου ενισχύεται η προσπάθεια της Κύπρου να καθιερωθεί ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού

Ο κλάδος ανάπτυξης γης απέδειξε στα δύσκολα την αντοχή του. Και μέσα στις νέες προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία, επιβεβαιώνει τη δυναμική του.

1-10 of 81