Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και προτεινόμενα μέτρα από την Τρόικα

αναρτήθηκε στις 2 Νοε 2012, 12:03 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
2 Νοεμβρίου, 2012.  

Σκοτώνουν τις όποιες προοπτικές έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί με την κάθοδο αγοραστών από τρίτες χώρες

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της ΟΕΒ, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα όσα έχουν διαρρεύσει στον Τύπο σχετικά με την προτεινόμενη από την Τρόικα αντιμετώπιση από τις Τράπεζες των δανείων τα οποία έχουν δοθεί με εξασφάλιση ακίνητης περιουσίας. 

Ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές από την Τρόικα θα έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο κλάδος ανάπτυξης γης & οικοδομών έχει λειτουργήσει στην Κύπρο μέχρι σήμερα, και ειδικότερα το γεγονός ότι τα παραχωρούμενα δάνεια είχαν σχετικά μικρή περίοδο αποπληρωμής σε σύγκριση με παρόμοια δάνεια στο εξωτερικό
2. Το γεγονός ότι ο κλάδος έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και τα υπέρμετρα ψηλά επιτόκια δανεισμού στην Κύπρο σε σχέση με το εξωτερικό. 

Οι επιπτώσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνουν τη σημαντική, απότομη και υπερβολική μείωση των αξιών των ακινήτων και τη συρρίκνωση του κλάδου που απασχολεί περάν των 40,000 εργαζομένων. Επίσης, θα «σκοτώσουν» τις όποιες προοπτικές έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί με την κάθοδο αγοραστών από τρίτες χώρες και θα προκαλέσουν σημαντικές αρνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις στη γενικότερη οικονομία της Κύπρου η οποία βασίζει ένα μεγάλο μέρος του τραπεζικού δανεισμού της σε αξίες ακινήτων.

Ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι κατ’ ελάχιστο πρέπει να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

§ Διατήρηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή να μην συγκαταλέγονται στις επισφάλειες ακίνητα που έχουν ικανοποιητικές εξασφαλίσεις 

§ Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των τωρινών δανείων

Ως αποτέλεσμα των επίμονων και στρατηγικών προσπαθειών επιχειρηματιών μελών μας, η αγορά στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες έχει παρουσιάσει μία πολύ ελπιδοφόρα πορεία με σημαντικό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και άλλες τρίτες χώρες. Το αγοραστικό ενδιαφέρον έχει οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιών, και έχει δημιουργήσει προοπτικές για το μέλλον, ειδικά σε ότι αφορά επενδύσεις και συνεργασίες με το εξωτερικό.Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πωλήσεων σε κατοίκους αυτών των χωρών γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε μετρητά, λόγω και των κριτηρίων της κυβέρνησης για αίτηση άδειας μόνιμης παραμονής στην Κύπρο, βοηθά ακόμα περισσότερο στην εισροή κεφαλαίων στις κυπριακές τράπεζες, στην αποπληρωμή δανείων και στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
Comments