Η αγορά ακινήτων δεν σηκώνει άλλες στρεβλώσεις

αναρτήθηκε στις 31 Μαΐ 2013, 3:15 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 31 Μαΐ 2013, 3:16 π.μ. ]


31 Μαϊου 2013. 

Η διά νόμου μείωση των ενοικίων εξανεμίζει τις όποιες πιθανότητες προσέλκυσης αγοραστών και ανάκαμψης του κλάδου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιχειρούμενη διά νόμου μείωση των ενοικίων, τη στιγμή μάλιστα που η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει εκφράσει τη θέση ότι πρόκειται περί αντισυνταγματικής ρύθμισης. Είναι πεποίθησή μας ότι η συγκεκριμένη πρόταση Νόμου, πέραν των νομικών της κενών και αδυναμιών, θα επιφέρει στην αγορά ακινήτων αλλά και στην ευρύτερη οικονομία του τόπου, περισσότερα προβλήματα και αναστάτωση από εκείνα που προσπαθεί να επιλύσει. 

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη μόνο τις δυσκολίες και τα προβλήματα των ενοικιαστών και αγνοεί πλήρως και με τρόπο γενικό και ισοπεδωτικό τα προβλήματα των ιδιοκτητών. 

§ Παραγνωρίζει το γεγονός ότι ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο μπορεί να είναι υποθηκευμένο και το ενοίκιο που καταβάλλει ο ενοικιαστής να αποτελεί τη δόση δανείου. Με τη μείωση του ενοικίου μπορεί το συγκεκριμένο δάνειο πολύ σύντομα να καταστεί μη εξυπηρετούμενο με όλες τις συνεπακόλουθες συνέπειες, ακόμη και για τον ενοικιαστή. 

§ Παραγνωρίζει το γεγονός ότι ήδη η πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων έχουν μειώσει τα ενοίκια, σε αρκετές περιπτώσεις και πέραν του ποσοστού που προβλέπει η πρόταση νόμου, αλλά και ότι υπάρχουν στην αγορά πληθώρα ακινήτων που προσφέρονται προς ενοικίαση σε πολύ ελκυστικές τιμές. 

§ Παραγνωρίζει τα γεγονός ότι μόλις πρόσφατα η Βουλή ψήφισε πολλαπλάσιους των προηγούμενων χρόνων φόρους ακίνητης ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ιδιοκτήτες. 

Διερωτόμαστε εάν με τέτοιες λογικές, νομοθετικών παρεμβάσεων στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, θα εξανεμίσουμε και τις περιορισμένες πιθανότητες που μας απέμειναν για να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές και αγοραστές ακινήτων και να αναζωογονήσουμε την οικοδομική βιομηχανία του τόπου μας, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του κράτους και προσφέροντας ξανά θέσεις εργασίας.
Comments