Η ανάπτυξη θα προέλθει από κλάδους στυλοβάτες της κυπριακής οικονομίας

αναρτήθηκε στις 26 Ιαν 2012, 5:55 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
26 Ιανουαρίου 2012.

Έξι προτάσεις για αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων

Ύστερα από μεγάλες καθυστερήσεις, συνεχείς υποβαθμίσεις και παλινωδίες, άρχισε ο διάλογος του Yπουργείου Οικονομικών με επιχειρηματικούς και άλλους φορείς για την προώθηση μέτρων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η συνειδητοποίηση από όλους, έστω και αργά, ότι οι φοροεισπρακτικές λογικές και οι περικοπές δαπανών και εισοδημάτων, από μόνες τους δεν μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αποτελεί θετικό βήμα για το οποίο εκφράζουμε την ικανοποίησή μας.

Είμαστε της άποψης ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να καλύψει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όμως η επικέντρωση και η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εκείνους τους κλάδους, που αφενός υπήρξαν στυλοβάτες για την κυπριακή οικονομία και σήμερα αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και αφετέρου μπορούν με την ανάκαμψή τους να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για το κράτος, την αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Είναι γι’ αυτό που πιστεύουμε ότι η οικοδομική βιομηχανία και η αγορά ακινήτων ευρύτερα πρέπει να τεθεί στις υψηλές προτεραιότητες του διαλόγου. Γιατί η αναθέρμανσή της θα επιφέρει σημαντικά έσοδα στα κρατικά ταμεία, θα συγκρατήσει και σταδιακά θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και θα δώσει την ευκαιρία σε ένα σημαντικό αριθμό πολιτών να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία.

Έχουμε πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις για ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων για να τις παρουσιάσουμε και να τις αναπτύξουμε. Πρόκειται για εισηγήσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση των κρατικών εσόδων -τα οποία κατρακύλησαν σε τραγικά επίπεδα ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της αγοράς ακινήτων- και στη συγκράτηση των θέσεων εργασίας.

Μεταξύ άλλων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμός Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προτείνει:

1. Φορολογική Αμνηστία για επένδυση από επαναπατριζόμενα κεφάλαια νοουμένου ότι θα επενδυθούν για την αγορά ακίνητης περιουσίας και απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» και τις δηλώσεις περιουσίας που αφορούν όλες τες αγορές γης και ακινήτων εντός Κύπρου που κατατίθενται στο Κτηματολόγιο για περίοδο 2 ετών.

2. Παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης / πίστωσης επί του φόρου εισοδήματος (Κύπριοι Ιδιώτες ή εταιρείες) ή/και επί του φόρου Κεφαλαιουχικών κερδών (εταιρείες ή αλλοδαποί) ύψους 20% επί της επένδυσης κάθε αγοραστή οικιστικών μονάδων, γραφείων, καταστημάτων κτλ.

3. Επιταχυνόμενη απόσβεση επενδύσεων στην οικοδομική βιομηχανία για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων ως βασικό κίνητρο για νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία οι οποίες λόγω αβεβαιότητας στην αγορά και ψηλού κόστους χρηματοδότησης έχουν παγοποιηθεί.

4. Μετακύληση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών που προκύπτει από την πώληση ακίνητης περιουσίας, νοουμένου ότι εντός 6 μηνών ο ιδιοκτήτης της θα προβεί σε αγορά άλλης ακίνητης περιουσίας (όπως γίνεται στις περιπτώσεις ανταλλαγής Ακίνητης Ιδιοκτησίας).

5. Απλοποίηση διαδικασιών διεκπεραίωσης αιτήσεων και παραχώρηση μόνιμης κατοικίας (permanent residency) για όσους πολίτες τρίτων χωρών αγοράζουν κατοικία στην Κύπρο, ύψους €300.000 και άνω, και άμεση παραχώρηση μόνιμης διαμονής στους αιτητές με την κατάθεση του αγοραπωλητηρίου εγγράφου στο Κτηματολόγιο εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

6. Παροχή εξειδικευμένων κινήτρων για μεγάλα αναπτυξιακά έργα (π.χ. για μαρίνες αύξηση της διάρκειας της χρονομεριστικής μίσθωσης από 90 σε 125 χρόνια και για γκολφ αύξηση του συντελεστή δόμησης). Για συνήθη έργα, αύξηση μέχρι 20% του συντελεστή δόμησης με ισχύ για έργα που έχουν ξεκινήσει μέσα στο 2012.

Είναι πεποίθησή μας, πως εάν η κυβέρνηση λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, το συντομότερο δυνατό, η οικονομία θα επανέλθει δυναμικά σε αναπτυξιακή τροχιά. Επαναλαμβάνουμε για μιαν ακόμη φορά την ετοιμότητά μας να αναλύσουμε τα μέτρα που εισηγούμαστε, τα οποία ωφελούν τους Κύπριους και άλλους αγοραστές ακινήτων, τους εργαζόμενους και το ίδιο το Κράτος που θα επωφεληθεί από την αναθέρμανση της αγοράς, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας.
Comments