Εισηγήσεις για αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων συζητήθηκαν σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών

αναρτήθηκε στις 8 Σεπ 2011, 6:34 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011, με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κίκη Καζαμία.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε Υπόμνημα το οποίο επέδωσε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, κ. Λάκης Τοφαρίδης στον κ. Καζαμία στο οποίο περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για αναζωογόνηση και αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων. 

Kυριότερα από αυτά είναι:
  • Διαφοροποίηση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2011με άμεση ισχύ ή το αργότερο για την 1η Οκτωβρίου 2011.
  • Άμεση αφαίρεση μεταβιβαστικών τελών όπου καταβάλλεται Φ.Π.Α. 
  • Φορολογική Αμνηστία για επένδυση από επαναπατριζόμενα κεφάλαια νοουμένου ότι θα επενδυθούν για την αγορά ακίνητης περιουσίας και απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» και τις δηλώσεις περιουσίας που αφορούν όλες τες αγορές γης και ακινήτων εντός Κύπρου που κατατίθενται στο Κτηματολόγιο για περίοδο 2 ετών.
  • Παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης / πίστωσης επί του φόρου εισοδήματος (Κύπριοι Ιδιώτες ή εταιρείες) ή/και επί του φόρου Κεφαλαιουχικών κερδών (εταιρείες ή αλλοδαποί) ύψους 20% επί της επένδυσης κάθε αγοραστή οικιστικών μονάδων, γραφείων, καταστημάτων κτλ.
  • Για οποιαδήποτε αγορά ακινήτων που θα γίνει μέχρι το τέλος του 2012, να υπάρχει 30% μείωση των μεταβιβαστικών τελών.
  • Μετακύληση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών που προκύπτει από την πώληση ακίνητης περιουσίας νοουμένου ότι εντός 6 μηνών, ο ιδιοκτήτης της θα προβεί σε αγορά άλλης ακίνητης περιουσίας (όπως γίνεται στις περιπτώσεις ανταλλαγής Ακίνητης Ιδιοκτησίας). 
Ο κος Υπουργός αντιμετώπισε θετικά όλα τα θέματα που τέθηκαν και ανέφερε ότι στα μέτρα ανάπτυξης που ετοιμάζει το Υπουργείο του, ο τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας.


Comments