Σοβαρό πλήγμα στην οικοδομική βιομηχανία

αναρτήθηκε στις 23 Απρ 2010, 5:08 π.μ. από το χρήστη LBDA 2   [ ενημερώθηκε 24 Νοε 2010, 10:45 μ.μ.από LBDA 1 ]
Από την πρώτη στιγμή, ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), χαιρετίσαμε την πρωτοβουλία που ανέλαβαν Κυβέρνηση και Βουλή για μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση οικοδομών και την έκδοση εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας.  Ήταν πάγια θέση του Συνδέσμου μας ο εκσυγχρονισμός του όλου συστήματος με τρόπο που να μειώνεται η γραφειοκρατία και να εξυπηρετείται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και οι πολίτες.

 

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι συμφωνούμε πως πρωταρχικός στόχος της Πολιτείας μέσα από τα πέντε νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών και Νομικών, πρέπει να είναι η ταυτόχρονη προστασία του αγοραστικού κοινού και των δεκάδων ευυπόληπτων επιχειρήσεων του κλάδου.

 

Όμως, είναι πεποίθησή μας ότι η Βουλή οδεύει προς την υιοθέτηση προνοιών οι οποίες κάθε άλλο παρά θα εξυπηρετήσουν τον συγκεκριμένο στόχο. Πιστεύουμε, αντίθετα, ότι βρισκόμαστε ενώπιον αποφάσεων οι οποίες θα προκαλέσουν σοβαρότατα προβλήματα στον πλέον νευραλγικό για την οικονομία του τόπου κλάδο, ο οποίος ήδη μαστίζεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με συνέπειες την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά ταμεία.

 

Τα νομοσχέδια που προωθούνται θα προκαλέσουν τα ακόλουθα:

 

·           Καταργείται η δυνατότητα έκδοσης αδειών οικοδομής σε σύνθετα/ενιαία έργα.

·           Καταργείται η δυνατότητα κατασκευής μεγάλων σύνθετων έργων.

·           Περιορίζεται το δικαίωμα υποθήκευσης και μεταβίβασης ακινήτων ακόμα και με μικροπαρατυπίες.

·           Εξανεμίζεται η αξία ακινήτων με παρατυπίες.

·           Πλήττεται καίρια η πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών και η φερεγγυότητα των ενυπόθηκων οφειλετών.

 

Οι εισηγήσεις μας είναι οι ακόλουθες:

 

·         Από τη στιγμή μια προγραμματισμένη ανάπτυξη γίνεται με βάση μελέτες βιωσιμότητας, επενδυτές, αγοραστές και δεσμεύσεις με χρηματοδότες, έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια με όρους που έχουν εγκριθεί και δικαιωματικά έχουν ξεκινήσει οι πωλήσεις, τα πωλητήρια έγγραφα έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και υπάρχει και ενεργός εκτέλεση, πρέπει να συνεχίζει ως έχει, χωρίς παρέμβαση από το κράτος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και δυσβάστακτες.

·         Σε σύνθετες ή ενιαίες αναπτύξεις όπου δεν μπορούν να καθοριστούν εξ αρχής όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για διαχωρισμό, να είναι υπόχρεο το κράτος να εκδίδει επιμέρους άδεια διαχωρισμού για κάθε μέρος της ανάπτυξης ξεχωριστά (θα χρειαστεί αλλαγή της σχετικής Νομοθεσίας) ή και μέχρι αλλαγής της Νομοθεσίας, να εξαιρείται από την άδεια διαχωρισμού. Με τον τρόπο αυτό θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η όλη ανάπτυξη και ο κάθε συνιδιοκτήτης να περιορίζεται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που του αναλογούν. Φυσικά, έχει και κάθε δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη εάν νοιώθει ότι καταπατούνται τα δικαιώματα του.

·         Δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρεμβολής εκ μέρους τρίτου ενδιαφερόμενου μέρους στη διαδικασία της κατασκευής, συμπληρωματικών αδειών οικοδομής, τελικής έγκρισης ή οτιδήποτε άλλο το οποίο να  έχει νομικές συνέπειες για το όλο έργο, διότι ο τρίτος δεν γνωρίζει ούτε το πρόγραμμα του Ιδιοκτήτη, ούτε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι τρίτων, ούτε τις σε εξέλιξη εργασίες ή/και επαφές και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αδειοδότηση του όλου έργου ή σε συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις ή δικαιώματα του ιδιοκτήτη του έργου, και θα υπόκειται σε αγωγές αποζημιώσεων χωρίς να του δοθεί καν το δικαίωμα να δικαιολογηθεί.  Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου έχει κάθε δικαίωμα αν για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη, να εγκρίνει τις πιο πάνω διαδικασίες.

·         Μέχρι την έκδοση τελικής έγκρισης, να εκδίδεται πιστοποιητικό συμπλήρωσης εργασιών από τον μελετητή ή τον επιβλέποντα με βάση το οποίο ο ιδιοκτήτης/ αγοραστής ακινήτου θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να ασφαλίζει νόμιμα το ακίνητο του.

·         Ο τίτλος ιδιοκτησίας αποτελεί ιερό δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη. Η δημιουργία πολυεπίπεδων τίτλων ιδιοκτησίας θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αγορά. Είναι σε όλους πολύ καλά γνωστό ότι όλα τα κτίρια στην Κύπρο, λίγο ή πολύ παρουσιάζουν παρατυπίες οι οποίες προέκυψαν διαχρονικά από τη δυστοκία στην έγκαιρη έκδοση αδειών ανάπτυξης και την παντελή έλλειψη ελέγχου στο στάδιο της κατασκευής από το ίδιο το Κράτος. Η πολεοδομική αμνηστία γι’ αυτό γίνεται. Οι παρατυπίες θα μπορούν είτε να διορθωθούν ή να αμνηστευθούν ή να παραπεμφθούν στο Συμβούλιο Παρεκκλίσεων κλπ. Δεν πρέπει όλες αυτές οι παρατυπίες να αναγράφονται στον τίτλο παρά μόνο εκείνες που είναι ανυπέρβλητες και έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα.  Δηλαδή, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα νομοσχέδια αυτά για να διορθώσουμε αυτές τις ‘προβληματικές’ καταστάσεις και να μην επιτρέψουμε να συμβούν ξανά στο μέλλον και όχι να καταστρατηγηθεί η αγορά με την ύπαρξη πολυεπίπεδων τύπων τίτλων (Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας). Μόνο οι προβληματικοί τίτλοι θα κατακρατούνται από το Κτηματολόγιο και θα χάνουν το δικαίωμα μεταβίβασης (πλην αυτό της κληρονομικότητας) έτσι ώστε να υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Στο μεσοδιάστημα, δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης να στερείται του δικαιώματος να πωλήσει ή υποθηκεύσει το ακίνητο του, αν αυτό παρουσιάζει οποιαδήποτε παρατυπία. Και τι θα γίνει στις περιπτώσεις των ακινήτων που είναι ήδη υποθηκευμένα έναντι κάποιας αξίας (όπου στην Κύπρο είναι και τα περισσότερα); Εάν η αξία αυτή μειωθεί, θα καταστρατηγηθεί η φερεγγυότητα των ενυπόθηκων δανειστών καθιστώντας έτσι ευάλωτη την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και κατ’ επέκταση βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την οικονομία.

Comments