Η φορολογία των ακινήτων να γίνει πιο δίκαιη

αναρτήθηκε στις 9 Ιουν 2015, 5:27 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
27 Μαϊου 2015.

Επιβεβλημένη η μείωση μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες

Πάγια θέση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ήταν η ενοποίηση των φορολογιών που επιβάλλονται για την ακίνητη ιδιοκτησία και γενικότερα η απλοποίηση του συστήματος φορολόγησης. Υπό αυτή την έννοια κρίνουμε ως θετική την πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών να ετοιμάσει Νομοσχέδιο που θα ενοποιεί τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλουν το Κράτος και οι τοπικές Αρχές. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι αυτό είναι ένα πρώτο μικρό βήμα μιας πιο συνολικής μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων, για την οποία έχουμε ήδη καταθέσει πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε σχέση με το ύψος της φορολογίας, παρά το γεγονός ότι το θεωρούμε υπερβολικό, κατανοούμε τις οικονομικές ανάγκες του κράτους στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και δεν υποστηρίζουμε την άμεση μείωση του συνολικού εισπράξιμου ποσού. Θεωρούμε όμως ότι η φορολογία, έστω και σ’ αυτά τα πολύ ψηλά επίπεδα που βρίσκεται σήμερα, μπορεί να καταστεί πιο δίκαιη, μέσα από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη διαφοροποίηση των φορολογικών κλιμάκων.

Θεωρούμε επίσης ότι μεσοπρόθεσμος στόχος, μόλις δηλαδή το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες στον τόπο, πρέπει να είναι η δραστική μείωση των φόρων που επιβάλλονται στα ακίνητα. Αν θέλουμε ο τομέας ανάπτυξης γης να συνεχίσει να συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην προσφορά χιλιάδων θέσεων εργασίας και στα έσοδα του κράτους, θα πρέπει να καταστήσουμε τη συγκεκριμένη επένδυση –τόσο για τους εγχώριους αγοραστές όσο και για τους ξένους επενδυτές– ακόμη πιο ελκυστική, λαμβάνοντας υπόψη και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και τα μέτρα και κίνητρα που προωθούν ανταγωνιστικές μας αγορές.

Ο τομέας έχει αποδείξει και την ανθεκτικότητά του και τη δυνατότητά του να προσελκύει αγοραστές τόσο από παραδοσιακές όσο και από νέες αγορές. Όπως ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε πριν από μερικές μέρες στη Βουλή, τα τελευταία δύο χρόνια –μέσα και από τα κίνητρα που υιοθετήθηκαν– εισέρρευσαν στην κυπριακή οικονομία πέραν των €2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Comments