Η σημαντική συμβολή του τομέα ακινήτων στην ανάπτυξη της οικονομίας

αναρτήθηκε στις 1 Σεπ 2015, 11:13 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

30 Αυγούστου 2015*.

Η κυπριακή οικονομία βρίσκει και πάλι το βηματισμό της. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που κατέγραψε τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015 και η συνεχής βελτίωση του οικονομικού κλίματος, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό και στην ανάκαμψη του τομέα ανάπτυξης γης. Οι πωλήσεις ακινήτων τόσο σε εγχώριους όσο και σε αλλοδαπούς αγοραστές, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το ποσοστό ανεργίας στον κλάδο των κατασκευών και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους μειώνεται με πιο γρήγορο ρυθμό από τον αντίστοιχο της συνολικής ανεργίας. Η αξία και το εμβαδόν των νέων προς αδειοδότηση οικοδομών καταγράφουν αισθητή αύξηση. H εξωστρέφεια του τομέα ανάπτυξης γης στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας.

Πιο συγκεκριμένα:

§ Οι πωλήσεις ακινήτων κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2015 αύξηση 22% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2014, ανεβάζοντας την αύξηση των πωλήσεων του πρώτου επταμήνου στο +9%. Σημαντική αύξηση 12,7% κατέγραψαν στο επτάμηνο και οι πωλήσεις προς αλλοδαπούς αγοραστές, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα και πολυσυλλεκτικότητα που διακρίνουν τη χώρα μας. Με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, ο τομέας ανάπτυξης γης έφερε τα τελευταία δύο χρόνια στην οικονομία φρέσκα κεφάλαια από το εξωτερικό που υπερβαίνουν κατά πολύ το €1 δις. Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία ήρθαν για να παραμείνουν και να ενισχύσουν την οικονομία του τόπου και τα κρατικά ταμεία. Είναι η απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί, πολιτεία, φορείς, επιχειρηματικότητα, όταν συνεργαζόμαστε με σχέδιο και στόχο.

§ Τα στοιχεία για την ανεργία αποτελούν ακόμη πιο σημαντική ένδειξη ότι τα εργοτάξια έπιασαν και πάλι δουλειά και ότι με σταθερά βήματα ο τομέας ανάπτυξης γης, παίρνει και πάλι μπροστά. Μεταξύ Ιουλίου 2013 και Ιουλίου 2015, ενώ η συνολική ανεργία μειώθηκε κατά 11%, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον κλάδο των κατασκευών μειώθηκαν κατά 32%. Αντίστοιχες μειώσεις είχαν και παρεμφερείς κλάδοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την πλήρη επαναδραστηριοποίηση του τομέα. Η ανεργία στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας μειώθηκε μεταξύ 2013 και 2015 κατά 29%, στον τομέα ορυχείων και λατομείων κατά 28% και στον τομέα των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων επίσης κατά 28%. Συντελείται μια μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο και έχουμε όλοι ευθύνη να δυναμώσουμε τις προσπάθειές μας ώστε η αλλαγή αυτή να έχει συνέχεια και διάρκεια.

§ Οι άδειες οικοδομής ύστερα από μια έντονα αρνητική πορεία 3-4 ετών καταγράφουν σημάδια σταθεροποίησης. Τους πρώτους πέντε μήνες του 2015 κατέγραψαν οριακή μείωση 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014, όμως η αξία των προς αδειοδότηση οικοδομών καταγράφει αύξηση 21% και το εμβαδόν τους κατά 18%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που θα ανεγερθεί με τις υπό αναφορά άδειες είναι αυξημένος κατά 21,8%.

Όλα τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν ότι ο τομέας ανάπτυξης γης, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, παραμένει, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και δημιουργία πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας. Οι δύο πολύ σημαντικές νομοθεσίες που εγκρίθηκαν πρόσφατα, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων σε πιο χαμηλά επίπεδα, θα δώσουν ακόμη πιο δυναμική ώθηση στην αγορά. Η μία νομοθεσία αφορά τη μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% για αγορές που θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2016 και η άλλη την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών από πώληση ακινήτου το οποίο θα αποκτηθεί κατά την ίδια περίοδο.

Οι πιο πάνω θετικές εξελίξεις και προοπτικές, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργήσουν κλίμα εφησυχασμού ή την εντύπωση πως ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε για να γίνει το κράτος μας λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό και η οικονομία μας ελκυστικότερη για επενδύσεις και πιο ανταγωνιστική, οφείλει να συνεχιστεί, με τόλμη και αποφασιστικότητα. Η Κύπρος προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη γεωγραφική περιοχή της. Είναι χώρα ασφάλειας και επιλογών ποιότητας στον τρόπο ζωής. Μέσα από δοκιμασίες και μεγάλες προκλήσεις, έχει αποδείξει ότι διαθέτει μία δυναμική επιχειρηματική κοινότητα που αξιοποιεί ευκαιρίες, δημιουργεί νέες και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Κάθε τομέας της οικονομίας έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Ο τομεάς ακινήτων θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να στηρίζει στην πράξη την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη

*. Άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού.

Comments