Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος κλειδί για την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων

αναρτήθηκε στις 4 Ιουν 2013, 11:11 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
4 Ιουνίου, 2013.

Συνάντηση Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης με τον Υπουργό Οικονομικών

Σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων συζήτησε με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της ΟΕΒ), υπό τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτό. Ο κ. Λεπτός αφού ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για τη συνάντηση εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας προς όφελος όχι μόνο του τομέα άλλα και της οικονομίας του τόπου στο σύνολό της. «Στόχος είναι η ανάπτυξη και ανάκαμψη του κλάδου των ακινήτων και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα και η επαναφορά τους σε ρυθμούς που θα οδηγήσουν στην αύξηση της απασχόλησης», τόνισε ο κ. Λεπτός.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, η άμεση προώθηση αναπτυξιακών έργων, η παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για επενδύσεις, η επίσπευση των αναπτύξεων και η φορολογική αμνηστία για επένδυση από επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος, η εξυγίανση και σταθεροποίηση του οποίου αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για αύξηση των επενδύσεων. Ανάμεσα στις προτάσεις που υπέβαλε ο Σύνδεσμος ήταν:

§ Η αποδέσμευση του υπολοίπου 30% των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου για κάθε καταθέτη για αγορά ακίνητης περιουσίας, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής θα επανακαταθέτει στον ίδιο τραπεζικό οργανισμό το ποσό που θα εισπράττει προς εξόφληση των δανείων του.

§ Ο καθορισμός συγκεκριμένων ημερομηνιών οριστικοποίησης των εξελίξεων με την Τράπεζα Κύπρου και η μη άσκηση πίεσης για πληρωμή δόσεων κεφαλαίου / τόκων μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις (αναδιοργάνωση / επιμήκυνση, απελευθέρωση δεσμευμένων ποσών, κλπ)

§ Η άμεση διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά για χρηματοδότηση της ανάπτυξης με μακροχρόνια χαμηλότοκα δάνεια και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων μέσω επαναδιαπραγμάτευσης.

§ Η παραχώρηση χρόνου προσαρμογής 2-3 χρόνων στην εφαρμογή των προνοιών του μνημονίου σε ότι αφορά στον τρόπο εφαρμογής των νέων κανονισμών για τα τραπεζικά δάνεια (ορισμός μη εξυπηρετούμενων δανείων, χρόνος εκποίησης, επιμήκυνση / αναδιάρθρωση δανείων κ.ά.), ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις και κλείσιμο κατά τα άλλα υγιών επιχειρήσεων οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας λόγω της κρίσης και της αδυναμίας των κυπριακών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για δάνεια για ιδιώτες. Επίσης, τα Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα (στη βάση δανείου όχι εταιρείας).

Ο Υπουργός Οικονομικών άκουσε με προσοχή τις προτάσεις του Συνδέσμου για τα συγκεκριμένα θέματα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να τις επεξεργαστούν περαιτέρω και να τις θέσουν τόσο ενώπιον της Κεντρικής Τράπεζας –όσες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ως εποπτική Αρχή των Τραπεζών– όσο και της ίδιας της Τρόικα.
Comments