Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου - 6 Μαρτίου 2015

αναρτήθηκε στις 3 Μαρ 2015, 6:07 π.μ. από το χρήστη LBDA 1

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Καταστατικό Μέρος (10.30 π.μ.)

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παντελή Λεπτού - Αναφορά στα πεπραγμένα του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Συνδέσμου και έκθεσης ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014.
3. Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών.
4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το Σύνδεσμο και γενικά τον κλάδο.

Τελετουργικό Μέρος (12.30 μ.μ.)

1. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Σωκράτη Χάσικο.
2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κ. Χρίστο Μιχαηλίδη.
3. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI Κύπρου), 
κ. Γιάννο Αντωνίου.
4. Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτό.

Comments