Γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις περιορίζουν τη δυνατότητα της χώρας μας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις

αναρτήθηκε στις 15 Ιουν 2011, 10:41 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
15 Ιουνίου 2011.

Η εμπεριστατωμένη και λεπτομερής συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης της Διεθνούς Τράπεζας «Doing Business Report 2011», που ετοίμασε ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), επιβεβαιώνει τις θέσεις και ανησυχίες μας για τα προβλήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα αδειοδότησης, τιτλοποίησης και μεταβίβασης ακινήτων στη χώρα μας. Προβλήματα τα οποία, όπως φαίνεται και από την ανάλυση, δεν ταλαιπωρούν πλέον μόνο τις κυπριακές επιχειρήσεις του κλάδου και τους Κύπριους πολίτες, αλλά δυσχεραίνουν και την προσπάθεια της χώρας μας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.

Ενώ η Κύπρος, σύμφωνα με το «Doing Business Report», το οποίο αξιολογεί το βαθμό ευκολίας για την έναρξη εργασιών και λειτουργία μίας επιχείρησης σε κάθε χώρα, καταλαμβάνει στη γενική κατάταξη την 37η θέση (σε σύνολο 183 χωρών), στον τομέα της εγγραφής ακίνητης περιουσίας καταλαμβάνει την 66η θέση και στον τομέα των οικοδομικών αδειών μόλις την 75η. Η δε σύγκριση της Κύπρου έναντι των κύριων ανταγωνιστικών της προορισμών -στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων- δείχνει ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν προέβη σε καμία κίνηση για βελτίωση του συστήματος, ώστε να το καταστήσει λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τους ξένους επενδυτές.

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της ανάλυσης του CIPA, καλούμε την κυβέρνηση για μια ακόμη φορά να προχωρήσει στην υιοθέτηση των εισηγήσεων που κατά καιρούς έχουμε θέσει ενώπιον της, πολλές εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στο σημείωμα του Οργανισμού προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εμπορίου και Εσωτερικών και κυρίως την εισήγηση για εισαγωγή του θεσμού Ενιαίας Αρχής Ανάπτυξης και της Μονοθυριδικής Πρόσβασης. Μιας ενιαίας υπηρεσίας όπου θα συνυπάρχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δήμοι, Πυροσβεστική, ΑΗΚ, CYTA, Δημόσια Έργα κ.λπ.) στην οποία θα μπορούν να διεξάγονται όλες οι εργασίες και διαδικασίες για έκδοση όλων των αδειών.

Με το μέτρο αυτό, το κράτος μπορεί να εξοικονομήσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του έναντι της Ε.Ε. για μείωση της γραφειοκρατίας, ο πολίτης-αγοραστής δεν θα επωμίζεται πλέον το κόστος των καθυστερήσεων και η Κύπρος θα καταστεί ακόμη πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Υποστηρίζουμε επίσης τις εισηγήσεις του CIPA για ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής όλων των σχετικών αιτήσεων και εγγράφων και μείωση του κόστους μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

Πέραν των πιο πάνω, επιβάλλεται η άμεση επέκταση και διεύρυνση του θεσμού του αυτοελέγχου σε όλο το φάσμα των διαδικασιών έκδοσης αδειών οικοδομής και έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.
Comments