Ικανοποίηση για την παράταση του Νόμου για τα μεταβιβαστικά

αναρτήθηκε στις 25 Μαΐ 2012, 2:18 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 25 Μαΐ 2012, 2:20 π.μ. ]
25 Μαΐου, 2012.  

Πολύ σημαντική και η τροποποίηση του Νόμου περί ΦΠΑ για να καλύπτει και πολίτες χωρών εκτός της Ε.Ε.

Με χθεσινή απόφαση της η Βουλή των Αντιπροσώπων παρέτεινε για ένα ακόμη εξάμηνο τη Νομοθεσία που προβλέπει κατάργηση ή μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών και ψήφισε τροποποίηση του Νόμου περί ΦΠΑ ώστε να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή (5%) για να καλύπτει και πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην απαιτείται ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.

Είναι πεποίθησή μας ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα του Νόμου για τα μεταβιβαστικά τέλη τώρα αρχίζουν να διαφαίνονται στην αγορά των ακινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της μειωμένης χρηματοδότησης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πιστεύουμε ότι η λήψη των πιο πάνω μέτρων θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της προσπάθειας και των υπολοίπων μέτρων που τώρα λαμβάνονται για αναθέρμανση της οικονομίας και αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας.

Η κρίση επηρεάζει τα πιστωτικά μας ιδρύματα, δημιουργεί έλλειψη ρευστότητας και ψηλά επιτόκια, γι’ αυτό είναι απαραίτητο, όχι μόνο να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κίνητρα αλλά να δοθούν και νέα ώστε να κρατηθεί ζωντανή η κτηματαγορά και οι δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου και στις τόσες άλλες που εξαρτώνται ή επηρεάζονται από αυτόν.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών κ. Παντελής Λεπτός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις δύο αποφάσεις της Βουλής, τονίζει ότι «παρά το γεγονός ότι οι δύο Νομοθεσίες φαινομενικά στερούν έσοδα από το κράτος, είμαστε πεπεισμένοι ότι με την αύξηση του αριθμού των πράξεων και την επαναδραστηριοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, το κράτος θα εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα και θα εξοικονομήσει σημαντικά ποσά από ανεργιακά και άλλα επιδόματα». Η αύξηση των πωλήσεων, αναφέρει ο κ. Λεπτός, «θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αύξηση των κρατικών εσόδων, εφόσον 20-30% της τιμής των ακινήτων εισρέουν στα ταμεία του κράτους υπό μορφή φόρων και τελών. Παράλληλα, η αύξηση των μόνιμων τουριστών στην Κύπρο (αγοραστές ακινήτων) θα οδηγήσει σε εισροή κεφαλαίων και αύξηση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών».

Comments