Κινείται η αγορά ακινήτων, παρά τα προβλήματα

αναρτήθηκε στις 5 Φεβ 2013, 9:28 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
5 Φεβρουαρίου 2013.

Η Κυπριακή οικονομία και η αγορά ακινήτων συνεχίζουν να υφίσταται τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης που μαστίζει την ευρωζώνη και τον τόπο μας. Παρόλα αυτά, η αρνητική εικόνα που δόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων του Κτηματολογίου – για τον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 – δεν ανταποκρίνεται ούτε στις προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες.

Η σύγκριση με τον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2012 με τον Ιανουάριο του 2013 δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τον συγκεκριμένο μήνα της περσινής χρονιάς, είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα κίνητρα που αφορούσαν την κατάργηση ή μείωση στο 50% των μεταβιβαστικών τελών σε συνδυασμό με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Τα συγκεκριμένα κίνητρα είχαν δώσει απότομη ώθηση στην αγορά, με αποτέλεσμα ο Ιανουάριος του 2012 να καταγράψει μιαν αύξηση πωλητηρίων εγγράφων της τάξης του 54% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), θεωρεί αναμενόμενη την μείωση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2013 (σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012). Θέλει ωστόσο, να τονίσει ότι το ενδιαφέρον υπηκόων τρίτων χωρών για αγορά ακινήτων στην Κύπρο παραμένει αυξημένο και θα συμβάλει στην αναθέρμανση του κλάδου. Υπολογίζεται ότι μέσω της νέας ταχείας διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο, έχουν μέχρι σήμερα πωληθεί πέραν των 800 ακινήτων. Δηλαδή, σε διάστημα λιγότερο των πέντε μηνών, εισέρρευσαν στην κυπριακή οικονομία ποσά που υπερβαίνουν τα €250 εκατομμύρια. 

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών επιχειρηματιών μελών μας, η αγορά στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει μιαν ελπιδοφόρα προοπτική, με σημαντικό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και άλλες τρίτες χώρες. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη προοπτική πρέπει να τύχει ευρύτερης αξιοποίησης, μέσα από την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλουν ο CIPA και άλλοι οργανωμένοι φορείς, για προβολή της Κύπρου και προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Comments