Μόνο με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του Κτηματολογίου

αναρτήθηκε στις 11 Φεβ 2011, 1:00 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
11 Φεβρουαρίου 2011.

Χαιρετίζουμε τη σχετική απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και επαναφέρουμε
εισηγήσεις μας οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω την κατάσταση


Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θα ήθελε να εκφράσει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρότατων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στο Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή, αφενός επιβεβαιώνει την ίσως δικαιολογημένη αδυναμία του Κτηματολογίου να αντεπεξέλθει στην έκδοση τίτλων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις που έφταναν ή και ξεπερνούσαν τα δέκα χρόνια και αφετέρου καταρρίπτει τον ισχυρισμό ορισμένων ότι για όλα τα προβλήματα ευθύνονταν οι πωλητές.

Χωρίς καμία πρόθεση αυτοδικαίωσης, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η αξιοποίηση επαγγελματιών από τον ιδιωτικό τομέα είναι μία από τις εισηγήσεις του Συνδέσμου μας η οποία εδώ και χρόνια υποβάλλεται επίμονα και συστηματικά σε όλες τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες.

Πιστεύουμε ότι αυτή η αξιοποίηση πρέπει να επεκταθεί και στις άδειες ανάπτυξης, όπως ο Σύνδεσμος μας εισηγείται εδώ και δεκαετίες, με ευρύτερη καθιέρωση του αυτοέλεγχου σε όλο το φάσμα της διαδικασίας έκδοσης αδειών ανάπτυξης. Διότι οι καθυστερήσεις ετών που τώρα παρατηρούνται, καθηλώνουν την ανάπτυξη ακινήτων και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την βιωσιμότητα της βιομηχανίας, αλλά και την οικονομία του τόπου, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο το 2007 τα ακίνητα εισέφεραν στα ταμεία του κράτους πέραν του €1 δις ενώ το 2009 το ποσό αυτό έχει περιοριστεί στα €150 εκατ. περίπου.

Επειδή αυτή την περίοδο είναι ανοικτά αρκετά θέματα που αφορούν τον κλάδο των ακινήτων, σε μια ειλικρινή, πιστεύουμε, προσπάθεια όλων να τεθεί οριστικά μια τάξη στην αγορά, θέλουμε να επαναφέρουμε κάποιες από τις προτάσεις μας γιατί έχουμε έντονη την άποψη ότι με τα νομοσχέδια που προωθεί η Κυβέρνηση θα προστεθεί αυξημένος όγκος εργασίας τόσο στο Κτηματολόγιο όσο και στις Πολεοδομικές/Δημοτικές Αρχές, με αποτέλεσμα την πλήρη αποτελμάτωση και αδυναμία έκδοσης αδειών.

Προτείνουμε, μεταξύ άλλων:

§ Τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής έκδοσης της άδειας ανάπτυξης
§ Την έκδοση Δεσμευτικής Προκαταρτικής Άδειας
§ Την επέκταση του θεσμού του αυτοελέγχου

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα εισακουστούμε έγκαιρα και δεν θα χρειαστεί να περάσουν και πάλι αρκετά χρόνια και να οδηγηθεί η αγορά και οι Κύπριοι αλλά και ξένοι αγοραστές σε νέα αδιέξοδα, πριν ληφθούν τα ορθά και ενδεδειγμένα μέτρα.
Comments