Μόνο οι ενοικιαστές δεν θα πληρώνουν φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας

αναρτήθηκε στις 3 Δεκ 2012, 11:46 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1

3 Δεκεμβρίου 2012. 

Η επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση μεγάλη αύξηση της φορολόγησης των ακινήτων, όχι μόνο υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις της Τρόικα, αλλά βάζει σε περιπέτειες ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών και θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές του κλάδου.

Ενώ στην αρχική πρόταση της Τρόικα γινόταν αναφορά για έσοδα της τάξης των €20 εκατομμυρίων από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, η τροποποιημένη πρόταση που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα, προβλέπει έσοδα της τάξης των €70 εκατομμυρίων. Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της ΟΕΒ) θεωρούμε ότι για μιαν ακόμη φορά η ακίνητη ιδιοκτησία χρησιμοποιείται ως η εύκολη λύση για να καλυφθούν χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους, χωρίς να υπολογίζονται οι επιπτώσεις που μια τέτοια επιλογή θα έχει μελλοντικά στην ανάπτυξη του τομέα, στην απασχόληση. Επίσης η ψηλή φορολογία θα αναγκάσει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες να προβούν σε μαζικές πωλήσεις, άρα μείωση των αξιών των υποθηκευμένων περιουσιών δημιουργώντας νέες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κ.ο.κ. Αυτό το Domino Effect πρέπει να αποφευχθεί.

Η ισοπεδωτική προσαρμογή των τιμών του 1980 στα σημερινά δεδομένα (αύξηση των αξιών κατά 3,3) και οι προτεινόμενες κλίμακες, δημιουργούν φορολογικές υποχρεώσεις σχεδόν σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος αξίας μόλις €180.000 καλείται να καταβάλλει φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας με συντελεστή 6‰. Εάν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έτυχε να κληρονομήσει και από τους γονείς του ένα οικόπεδο ή ένα τεμάχιο στο χωριό του, αξίας €500,000, θα φορολογείται με συντελεστή 8‰, ανεξαρτήτως εάν τα εισοδήματά του θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε τόσο ψηλές υποχρεώσεις.

Καλούμε τους βουλευτές, ενώπιον των οποίων θα τεθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις, να λάβουν πού σοβαρά υπόψη και τα εξής:

§ Η κυβερνητική πρόταση, δεν περιέχει καμία πρόνοια για τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει δανεισμός για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου που θα φορολογείται. 

§ Δεν λαμβάνει επίσης υπόψη ότι για τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης τα ακίνητα που έχουν στη διάθεσή τους αποτελούν απόθεμα (στοκ) και εργαλείο του επαγγέλματός τους και όχι «πλούτο».

§ Δεν αντιμετωπίζει το γεγονός ότι από την ημερομηνία πώλησης και κατάθεσης του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μέχρι την έκδοση και μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο νέο ιδιοκτήτη, η αξία των συγκεκριμένων ακινήτων και συνεπώς η υποχρέωση καταβολής του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, επιβαρύνει τον επιχειρηματία.

§ Δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής μέσω λανθασμένων εγγράφων.

Πρέπει επίσης να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η τελευταία διαφοροποίηση των κλιμάκων και συντελεστών φορολόγησης έγινε μόλις πριν από μερικούς μήνες. Αλλάζοντας ξανά το φορολογικό καθεστώς μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πέραν της απώλειας της αξιοπιστίας μας στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για να προσελκύσουμε αγοραστές από το εξωτερικό, αποδυναμώνουμε τις ίδιες τις πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι οποίες μάλιστα αποδεικνύεται ότι άρχισαν να αποδίδουν καρπούς για το σύνολο της οικονομίας του τόπου. 

Ο Σύνδεσμος μας θα επανέλθει πολύ σύντομα με νέα συμβιβαστική πρόταση για την φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας.

Comments