Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών ενισχύει τις δομές λειτουργίας του και εκσυγχρονίζει την εικόνα του

αναρτήθηκε στις 6 Δεκ 2010, 12:12 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 8 Δεκ 2010, 3:13 π.μ. ]

Παρασκευή 3/12/2010. 


Σειρά αλλαγών με τις οποίες θα ενισχύσει τις δομές λειτουργίας του, θα εκσυγχρονίσει τη δημόσια εικόνα του και θα αναβαθμίσει την επικοινωνία και τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, επεξεργάζεται ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και βιομηχάνων (ΟΕΒ).

 

Ήδη ο Σύνδεσμος προχώρησε στον επανασχεδιασμό του λογοτύπου του, ενώ σύντομα θα «ανεβάσει» τη δική του ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.lbda.com.cy η οποία θα παρέχει στα μέλη αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφόρηση γύρω από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο.

 

Το νέο λογότυπο αποτελεί δημιουργική απεικόνιση του οράματος, των στόχων και του μηνύματος του Συνδέσμου. Χωρίς να διαγράφει την πολύχρονη παρουσία του Συνδέσμου, κατορθώνει τόσο χρωματικά όσο και σχεδιαστικά να αναδείξει την ανανεωμένη εικόνα και ταυτότητά του. Ως σύμβολο αναγνωρισιμότητας θα χρησιμοποιείται, πλέον, σε όλα τα είδη επικοινωνίας του Συνδέσμου.

 

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου επεξεργάστηκε το τελευταίο διάστημα σειρά εισηγήσεων που αφορούν τα κριτήρια εισδοχής νέων μελών, σε μια προσπάθεια προστασίας του κύρους του επαγγέλματος και των ευυπόληπτων επιχειρήσεων του κλάδου. Πέραν των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει τέσσερα νέα κριτήρια για τα νέα μέλη:

 


1. Προσκόμιση στοιχείων ότι έχουν πληρωθεί οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις της επιχείρησης. 
2. Προσκόμιση πιστοποιητικού από Ελεγκτικό Οίκο ότι η επιχείρηση τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία, ότι οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί παρέχουν τις απαιτούμενες από τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 πληροφορίες καθώς και την τελευταία ημερομηνία ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων. 
3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανάπτυξης γης είναι ταυτόχρονα και εργοληπτική εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας της από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. 
4. Να είναι υποχρέωση του μέλους, πριν την έναρξη πωλήσεων των επιμέρους μονάδων σε ενιαίες αναπτύξεις, όπως διαθέτει τουλάχιστον Πολεοδομική Άδεια.
Comments