Ουσιαστικές βελτιώσεις στην ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας μετανάστευσης από το ΥΠΕΣ

αναρτήθηκε στις 8 Μαΐ 2013, 10:35 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
8 Μαϊου 2013. 

Σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια για προσέλκυση ξένων αγοραστών

Η αναθεώρηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, των κριτηρίων που αφορούν την ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο, βελτιώνει ουσιαστικά το συγκεκριμένο σχέδιο και δίνει νέα ώθηση στην προσπάθεια για προσέλκυση αγοραστών ακινήτων από το εξωτερικό. 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη η οποία συμπληρώνει και επιφέρει σημαντικές διορθώσεις στο προηγούμενο σχέδιο το οποίο, όπως είναι γνωστό, απέδωσε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στους λίγους μήνες της εφαρμογής του. 

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη δυνατότητα απόκτησης δύο ακινήτων (διαμερισμάτων ή κατοικιών ή μιας οικιστικής μονάδας κι ενός γραφείου ή καταστήματος). Επίσης, με τις διαφοροποιήσεις το σχέδιο καθίσταται πιο ελκυστικό για τις περιπτώσεις που ο αγοραστής πέραν της συζύγου ή των ανήλικων τέκνων του διαθέτει ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα ή και ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα τα οποία επιθυμούν να λάβουν την άδεια μετανάστευσης.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αλλαγές και πιστεύει ότι θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο εφόδιο στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα μέλη του και άλλοι φορείς για προσέλκυση αγοραστών και επενδυτών από το εξωτερικό. «Θέλουμε και με αυτή την ευκαιρία να επαναλάβουμε ότι ο τομέας των ακινήτων, παρά τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται η κυπριακή οικονομία, συνεχίζει να έχει προοπτικές ανάπτυξης και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά τόσο στα οικονομικά του κράτους και στην ανάκαμψη του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας όσο και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Comments