Πολύ θετική εξέλιξη η ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών

αναρτήθηκε στις 23 Αυγ 2012, 10:57 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
23 Αυγούστου, 2012.  

Η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη νέα ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο, αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη στην προσπάθεια για αναθέρμανση της κυπριακής κτηματαγοράς, αύξηση των εσόδων του κράτους και των θέσεων εργασίας και γενικότερα ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου.

Η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών και κυρίως η ξεκάθαρη διατύπωσή τους με τρόπο που να μην επιδέχονται καμίας παρερμηνείας ή αμφισβήτησης, ήταν πάγια θέση του Συνδέσμου μας για την οποία εργαστήκαμε με συνέπεια και υπευθυνότητα. Εκφράζουμε τη μεγάλη μας ικανοποίηση για την έκβαση των συζητήσεων και διεργασιών γύρω από το θέμα και τις ευχαριστίες μας προς την Υπουργό Εσωτερικών για τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε.

Ιδιαίτερα, η προϋπόθεση που αφορά την κατάθεση τίτλου ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητηρίου εγγράφου που κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο για αγορά κατοικίας ή άλλης οικοδομής αξίας €300.000 τουλάχιστον και επίσημων αποδείξεων για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον, αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην αγορά ακινήτων και να μετατρέψει σε πράξεις το ήδη αυξημένο ενδιαφέρον υπηκόων τρίτων χωρών.

Ευελπιστούμε ότι οι υπηρεσίες του δημοσίου που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαδικασία θα ανταποκριθούν με υπευθυνότητα και ταχύτητα στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους εν λόγω Κανονισμούς. Την ίδια υπευθυνότητα θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να επιδείξουν όλοι οι επαγγελματίες που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο εμπλέκονται στην αγορά ακινήτων και στην προσέλκυση αγοραστών και επενδυτών από τρίτες χώρες.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), καλεί την Κυβέρνηση να αξιοποιήσει περαιτέρω τη σημαντική αυτή εξέλιξη, ενισχύοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν στο εξωτερικό, ο CIPA και άλλοι οργανωμένοι φορείς, για προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Comments