Προτάσεις για εκσυγχρονισμό συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών

αναρτήθηκε στις 4 Ιουλ 2018, 3:14 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
4 Ιουλίου 2018.   

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών, διευκρινίζει: πρώτον, η εν λόγω ανακοίνωση δεν αφορά μέλος του και δεύτερον, ο Σύνδεσμος εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια εισδοχής νέων μελών, αλλά και διατήρησης της ιδιότητας του μέλους. Τα κριτήρια αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο www.lbda.com.cy. Ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του να ακολουθούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρακτικές που προβλέπονται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους.

Παράλληλα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων), συνεχίζει τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του υφιστάμενου συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών. Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων, τόσο των αγοραστών ακινήτων όσο και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Προς το σκοπό αυτό, ο Σύνδεσμος έχει υποβάλει σειρά προτάσεων που απευθύνονται τόσο προς την Πολιτεία, όσο και προς άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα ανάπτυξης γης. Σε υπόμνημα που υποβλήθηκε πρόσφατα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται εισηγήσεις που στοχεύουν στην ταχύτερη έκδοση αδειών ανάπτυξης και έκδοσης τίτλων. Αυτές βασίζονται στον αυτοέλεγχο, μέσω των Επαγγελματιών μελών του ΕΤΕΚ και στην πλήρη μηχανογράφηση και ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων. Με τις εισηγήσεις του Συνδέσμου θα καθίσταται εφικτή η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας και η μεταβίβαση στον αγοραστή με την παράδοση του ακινήτου.

Η άμεση μεταβίβαση αποτελεί την καλύτερη μορφή προστασίας του αγοραστή και καταργεί την ανάγκη πολυδάπανων γραφειοκρατικών και εκ των υστέρων διορθωτικών νομοθεσιών, όπως η νομοθεσία για απεγκλωβισμό των αγοραστών.

Οι προτάσεις για εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών, αποτελούν αναγκαίο και σημαντικό βήμα εξέλιξης της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.
Comments