Συνάντηση Συνδέσμου με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

αναρτήθηκε στις 29 Ιαν 2020, 12:56 π.μ. από το χρήστη LBDA 1   [ ενημερώθηκε 29 Ιαν 2020, 12:56 π.μ. ]

28 Ιανουαρίου 2020. 

Κλιμάκιο του ΔΣ του Συνδέσμου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) στην παρουσία και άλλων ανωτέρων στελεχών της Τράπεζας.

Η συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα εποικοδομητικό πνεύμα, είχε κυρίως εθιμοτυπικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα ανταλλάγηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και τα μέλη του Συνδέσμου σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας.

Τόσο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου όσο και ο Διοικητής της ΚΤΚ τόνισαν την τεράστια σημασία που διαδραματίζει διαχρονικά ο τομέας της κτηματαγοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο σε συνεισφορά στο ΑΕΠ όσο και σε θέσεις εργασίας και ανταλλάγηκαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια όταν προσεγγίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα για να ζητήσουν δάνεια για αγορά κατοικίας και κυρίως για τις ψηλές εγγυήσεις που ζητούνται. Επίσης έγινε αναφορά στην τάση που επικρατεί στην Ευρώπη για εισαγωγή αρνητικών επιτοκίων και στην παροχή εταιρικής εγγύησης (corporate guarantee) που ακόμα ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Γι’ αυτό το θέμα, ο Διοικητής ανέφερε ότι αυτή έπαψε να ζητείται από την ΚΤΚ από το 2014 με την εισαγωγή της σχετικής Οδηγίας, αλλά αυτό δεν αναίρει το δικαίωμα της κάθε τράπεζας να την ζητά για να διασφαλίζεται η οποιαδήποτε πράξη πραγματοποιηθεί.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα που αφορά τη δέουσα επιμέλεια (due diligence) σε σχέση με το γεγονός ότι οι τράπεζες κατά τον έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων αγοραστών από το εξωτερικό, επικαλούνται την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για να προβαίνουν σε έλεγχο επικινδυνότητας του αγοραστή (risk assessment) που στις πλείστες των περιπτώσεων είναι εξαντλητικός, εκνευριστικός και χρονοβόρος. Ο Διοικητής ανέφερε ότι ο έλεγχος επικινδυνότητας πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αλλά εναπόκειται στο κάθε τραπεζικό ίδρυμα με πιο τρόπο θα τις εφαρμόσει έτσι ώστε να τους παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία για να γίνει η αξιολόγηση και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Από τη στιγμή που αποδεδειγμένα εφαρμόζονται οι Οδηγίες της ΕΚΤ, η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να επεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική των τραπεζών.
Comments