Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στο Ευροκέρδος

αναρτήθηκε στις 12 Δεκ 2016, 6:18 π.μ. από το χρήστη LBDA 1
12 Δεκεμβρίου 2016.

Επισυνάπτεται πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Παντελή Λεπτού στο περιοδικό Ευροκέρδος με θέμα Μεγάλη Βελτίωση στον Τομέα των Ακινήτων
Ċ
4746_001.pdf
(2032k)
LBDA 1,
12 Δεκ 2016, 6:18 π.μ.
Comments