Θετικά μηνύματα από το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων

αναρτήθηκε στις 30 Αυγ 2012, 9:52 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
30 Αυγούστου, 2012. 

Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων συζητήθηκαν στη διάρκεια συνάντησης αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών με την Υπουργό Εσωτερικών κ. Ελένη Μαύρου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παντελής Λεπτός ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά την Υπουργό και εξέφρασε την ικανοποίηση των μελών του Συνδέσμου για την πρόσφατη υιοθέτηση της νέας ταχείας διαδικασίας χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο, τονίζοντας ότι τα πρώτα μηνύματα από το εξωτερικό είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η διαδικασία που εγκρίθηκε είναι ένα σημαντικό εφόδιο στα χέρια των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης το οποίο οφείλουν να αξιοποιήσουν και να προβάλουν αναλόγως. Είπε επίσης ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμοστεί για μερικούς μήνες και εάν εντοπιστούν οποιεσδήποτε αδυναμίες ή κενά, θα τύχουν κατάλληλου χειρισμού σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την πολεοδομική αμνηστία, τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών, τις κολυμβητικές δεξαμενές και τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων. Στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου και εκπροσώπων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, συζητήθηκε διεξοδικά το ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και τιτλοποίησης οικοδομών. Ο Σύνδεσμος ανέπτυξε τις θέσεις του για απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας μέσα από τη δημιουργία των ενιαίων αρχών ελέγχου ανάπτυξης και την επέκταση του αυτοελέγχου. Η Υπουργός πρότεινε όπως η διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, επί της σχετικής τεχνοοικονομικής μελέτης που ετοίμασε ο Οίκος KPMG, ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.Η αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), επανέλαβε την ετοιμότητά του Συνδέσμου να συμβάλει εποικοδομητικά με την τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών του στον εκσυγχρονισμό των δομών και διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. 


Comments