Το υφιστάμενο αναχρονιστικό πλαίσιο αποτρέπει επενδυτές και υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2021, 10:45 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
12 Απριλίου 2021  

Με επιστολή του προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων), που βρίσκονται εντός ιδιωτικών συγκροτημάτων, καλώντας την Επιτροπή σε άμεση λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος αναφέρεται στην ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, γεγονός που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν 12 χρόνια, οπότε η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε να συμμορφωθεί με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ15288-1 και ΕΝ 15288-2, βάσει των οποίων διαφοροποιούνται νομικά οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, από εκείνες που ανήκουν σε κοινόκτητα έργα.

Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, οι επιπτώσεις από την πολυετή αδράνεια είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τον κατασκευαστικό κλάδο, αφού βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας καμία κολυμβητική δεξαμενή εντός οικιστικού συγκροτήματος δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Αυτό έχει ως συνέπεια τις ατέρμονες διώξεις εναντίον των διαχειριστικών επιτροπών των εν λόγω οικοδομημάτων, την αποτροπή αγοράς οικιών και διαμερισμάτων που εντάσσονται σε αυτά από ξένους επενδυτές, οι οποίοι αρνούνται να αναλάβουν επιπρόσθετο κόστος προερχόμενο από την απαρχαιωμένη νομοθεσία και την εν τέλει υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Όπως μάλιστα τονίζεται, το εν λόγω ζήτημα έχει λάβει και ευρωπαϊκές διαστάσεις, μετά από καταγγελίες Ευρωβουλευτών και αναφορές σε αρμόδια ευρωπαϊκά σώματα, πλήττοντας σημαντικά το κύρος, τον τουρισμό και την οικονομία της Κύπρου ως σύγχρονο κράτος. Οι δυσμενείς, άλλωστε, επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στον τουριστικό και όχι μόνο κλάδο, καθιστούν επιτακτική την προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό και ως εκ τούτου «η άμεση συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Εσωτερικών, κρίνεται πλέον αναγκαία, με στόχο τη λήψη αποφάσεων», όπως καταληκτικά σημειώνεται στην επιστολή του Συνδέσμου.

Η επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης, εκτός από την Πρόεδρο Ελένη Μαύρου και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών, κοινοποιήθηκε επίσης στον Βουλευτή της ΕΔΕΚ κ. Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος κατέθεσε σχετική τροποποιητική πρόταση νόμου το 2019.

Κοινοποιήθηκε ακόμη, στην Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στον Προϊστάμενο & Αναπληρωτή Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών, στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, στον Πρόεδρο του Invest Cyprus και στον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ.
Comments