Τροχοπέδη για την πολεοδομική μεταρρύθμιση η στάση των Δήμων

αναρτήθηκε στις 15 Απρ 2021, 11:55 μ.μ. από το χρήστη LBDA 1
16 Απριλίου 2021. 

Αναγκαία η άμεση δημιουργία μίας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών

Βάσει όσων αναφέρονται στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» σχετικά με την πρόθεση της Ένωσης Δήμων να προχωρήσει στη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος, παρακάμπτοντας το υφιστάμενο αδειοδοτικό σύστημα «Ιππόδαμος», ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών εκφράζει την έκπληξη και την απορία ως προς τη σκοπιμότητα και τις αρνητικές συνέπειες της επιλογής αυτής.

Η εξαγγελία της πολεοδομικής μεταρρύθμισης προ διετίας, από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Πετρίδη και η προώθησή της από τον νυν Υπουργό, κ. Νουρή, έγινε δεκτή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της οικοδομικής βιομηχανίας, αλλά και το σύνολο των πολιτών, ως ένα ουσιαστικό βήμα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Το σύστημα αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει τεθεί σε εφαρμογή, βοηθώντας στην υπέρβαση του αναχρονιστικού και χρονοβόρου προηγούμενου καθεστώτος.

Οι Δήμοι, διαβουλευόμενοι με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη - μεταξύ των οποίων και το ΕΤΕΚ- θα έπρεπε εξ’ αρχής να έχουν προσδιορίσει τις ανάγκες τους και τις παραμέτρους του πληροφοριακού συστήματος, που θα μπορεί να τις καλύψει. Η εκ των υστέρων ανακίνηση ζητημάτων περί δημιουργίας νέου μηχανογραφικού συστήματος των Δήμων, αντί της χρήσης -με τις βελτιώσεις που οι Δήμοι μπορούν να εισηγηθούν- του έτοιμου συστήματος «Ιππόδαμος», εξ’ αντικειμένου λειτουργεί ως τροχοπέδη της πολεοδομικής μεταρρύθμισης.

Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των Δημοτικών Αρχών, παράλληλα όμως δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε πως κανένας, και ειδικά οι πολίτες, δεν δύναται να παρακολουθήσουν τη διένεξη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, και τις καθυστερήσεις που αυτή επιφέρει. Ομοίως, επισημαίνουμε ως δυσλειτουργική την ψηφιακή κατοχύρωση διαφορετικών διαδικασιών, αναλόγως της περιοχής εντός της οποίας θα λάβει χώρα μία ανάπτυξη, μέσω της προωθούμενης από τους Δήμους παράλληλης πλατφόρμας.

Καλούμε πάραυτα τους Δήμους και το ΕΤΕΚ ως θεσμικό εταίρο, να καταλήξουν άμεσα σε ένα κοινό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες Παγκύπρια, εντός του χρονικού πλαισίου της πολεοδομικής μεταρρύθμισης.
Comments