Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

26 Ιουν 2020, 1:46 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα του Κράτους για στήριξη της αγοράς ακινήτων
26 Ιουν 2020, 1:45 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα του Κράτους για στήριξη της αγοράς ακινήτων
1 Ιουν 2020, 1:59 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου: 'Ο κλάδος ακινήτων μοχλός για την ανάκαμψη της οικονομίας'
1 Ιουν 2020, 1:59 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου ' Ο κλάδος ακινήτων μοχλός για την ανάκαμψη της οικονομίας'
1 Ιουν 2020, 1:59 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Insider Article_01062020.pdf στη σελίδα Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου ' Ο κλάδος ακινήτων μοχλός για την ανάκαμψη της οικονομίας'
1 Ιουν 2020, 1:59 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Michalis Hadjipanayiotou, CEO Cybarco Development.jpg στη σελίδα Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου ' Ο κλάδος ακινήτων μοχλός για την ανάκαμψη της οικονομίας'
1 Ιουν 2020, 1:21 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Philenews_Misirlis Article_31052020.pdf στη σελίδα Συνέντευξη στον Φιλελεύθερο: "Κλειδί η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα"
1 Ιουν 2020, 1:21 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Icon_Misirlis.jpg στη σελίδα Συνέντευξη στον Φιλελεύθερο: "Κλειδί η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα"
1 Ιουν 2020, 1:21 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Συνέντευξη στον Φιλελεύθερο: "Κλειδί η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα"
1 Ιουν 2020, 1:05 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου μέσω Τηλεδιάσκεψης
22 Απρ 2020, 6:50 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου μέσω Τηλεδιάσκεψης
22 Απρ 2020, 6:47 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Προτάσεις του Συνδέσμου για επανεκκίνηση της οικονομίας
28 Μαρ 2020, 5:11 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Επιτακτική ανάγκη η στήριξη της οικοδομικής βιομηχανίας και του τομέα των κατασκευών
29 Ιαν 2020, 12:56 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Συνάντηση Συνδέσμου με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
29 Ιαν 2020, 12:56 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Meeting with CB Governor_28 January 2020.jpg στη σελίδα Συνάντηση Συνδέσμου με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
29 Ιαν 2020, 12:56 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Συνάντηση Συνδέσμου με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
14 Ιαν 2020, 6:20 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το cache_1500x3000_Analog_medium_855445_1385501_1312020.jpg στη σελίδα Μισιρλής: «Η υπηρεσία ακινήτων» είναι μια από τις πιο καυτές τάσεις
14 Ιαν 2020, 6:20 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Μισιρλής: «Η υπηρεσία ακινήτων» είναι μια από τις πιο καυτές τάσεις
14 Ιαν 2020, 6:14 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Συνεδρία ΔΣ Συνδέσμου
14 Ιαν 2020, 6:11 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 διέγραψε ένα αντικείμενο από Μέλη
2 Ιαν 2020, 12:06 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Ταυτότητα συνδέσμου
1 Ιαν 2020, 11:52 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Ταυτότητα συνδέσμου
1 Ιαν 2020, 10:56 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Michalis Hadjipanayiotou, CEO Cybarco Development.jpg στη σελίδα Προστασία και όχι Ισοπέδωση
1 Ιαν 2020, 10:56 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Direct-Mentions Dec 2019.pdf στη σελίδα Προστασία και όχι Ισοπέδωση
1 Ιαν 2020, 10:56 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Προστασία και όχι Ισοπέδωση