Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

16 Ιαν 2022, 10:55 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το Michalis Hadjipanayiotou, CEO Cybarco Development.jpg στη σελίδα Άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου με θέμα "Η Κύπρος πρέπει να γίνει πόλος έλξης για τις ξένες επιχειρήσεις"
16 Ιαν 2022, 10:55 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου με θέμα "Η Κύπρος πρέπει να γίνει πόλος έλξης για τις ξένες επιχειρήσεις"
29 Δεκ 2021, 12:38 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 πρόσθεσε ένα αντικείμενο στο Μέλη
29 Δεκ 2021, 12:36 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε ένα αντικείμενο στο Μέλη
29 Δεκ 2021, 12:36 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 διέγραψε ένα αντικείμενο από Μέλη
29 Δεκ 2021, 12:35 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε ένα αντικείμενο στο Μέλη
29 Δεκ 2021, 12:34 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 διέγραψε ένα αντικείμενο από Μέλη
28 Δεκ 2021, 7:02 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 πρόσθεσε ένα αντικείμενο στο Μέλη
8 Δεκ 2021, 7:10 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Επανεκλογή Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου στην προεδρία
8 Δεκ 2021, 7:09 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε ένα αντικείμενο στο Μέλη
8 Δεκ 2021, 7:08 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Επανεκλογή Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου στην προεδρία
8 Δεκ 2021, 6:06 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το MichalisHadjipanayiotou (003).jpeg στη σελίδα Επανεκλογή Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου στην προεδρία
8 Δεκ 2021, 6:06 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Επανεκλογή Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου στην προεδρία
8 Δεκ 2021, 5:58 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το NIC_0279 (003).jpg στη σελίδα Πλακέτα εις μνήμη του Μιχαλάκη Λεπτού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών
8 Δεκ 2021, 5:58 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Πλακέτα εις μνήμη του Μιχαλάκη Λεπτού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών
8 Δεκ 2021, 5:55 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Ετήσια Γενική Συνέλευση
8 Δεκ 2021, 5:51 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
8 Δεκ 2021, 5:51 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το NIC_0171_ForPublish.jpg στη σελίδα Ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
8 Δεκ 2021, 5:49 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
8 Δεκ 2021, 5:49 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 δημιούργησε τη σελίδα Ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
7 Δεκ 2021, 2:29 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Ταυτότητα συνδέσμου
7 Δεκ 2021, 2:24 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 πρόσθεσε ένα αντικείμενο στο Μέλη
25 Νοε 2021, 9:39 μ.μ. Ο χρήστης LBDA 1 πρόσθεσε ένα αντικείμενο στο Μέλη
13 Οκτ 2021, 7:22 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επεξεργάστηκε τη σελίδα Η Κύπρος χρειάζεται ξένες επενδύσεις, τώρα
13 Οκτ 2021, 7:21 π.μ. Ο χρήστης LBDA 1 επισύναψε το cache_876x3000_Analog_medium_289678_148612_13102021.jpg στη σελίδα Η Κύπρος χρειάζεται ξένες επενδύσεις, τώρα